Glædeligt med færre hjemløse, men der er stadig problemer

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Slagelse.News – Der er blevet færre hjemløse i Danmark og i Slagelse Kommune, men mange må stadig afvises. Dertil kommer, at Slagelse har sin egen praksis om at hjemløse ikke må bo på hotel i mere end seks uger.

Der er blevet færre hjemløse i Danmark, viser den nyeste hjemløsetælling. Det er en positiv udvikling, men efterspørgslen efter hjælp er stadig stor, lyder det fra den sociale hjælpeorganisation Blå Kors Danmark, som hver uge må afvise hjemløse borgere på grund af pladsmangel. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse.

Knap 5.800 hjemløse er stadig alt for mange på landsplan

Færre mennesker i Danmark lever som hjemløse, viser den nye tælling fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE). I 2022 er der registreret 5.789 hjemløse sammenlignet med 6.431 i 2019. Det er et fald på omkring 10 procent. Der er blandt andet blevet færre unge hjemløse og færre, der sover på gaden.

Hos den sociale hjælpeorganisation Blå Kors Danmark, som driver en række botilbud for hjemløse, ser man positivt på nyheden.

»Det er en glædelig udvikling, at der er blevet færre hjemløse i Danmark. Vi skal bruge de gode erfaringer med udgangspunkt i Housing First og hjælpe endnu flere i egen bolig med den nødvendige støtte. Det er helt afgørende. Knap 5.800 hjemløse er stadig alt for mange. Selvom dagens tal er positive, så er der god grund til at fortsætte arbejdet med at nedbringe hjemløsetallet,« siger generalsekretær Christian Bjerre.

På Blå Kors Danmarks botilbud for hjemløse oplever man fortsat et stort behov for hjælp. I første halvår af 2022 måtte botilbuddene afvise 344 hjemløse borgere, fordi der ikke var ledige pladser.

Flere afvises, og i Slagelse må de ikke bo på hotel

Christopher Trung (K), der er byrådsmedlem i Slagelse Kommune og medlem af Socialudvalget, forklarer til Slagelse News, at der er 21 færre hjemløse i Slagelse Kommune end for tre år siden, men at der fortsat er en udfordring med kommunens praksis.

»Det er glædeligt at antallet af hjemløse er faldet både på landsplan og i Slagelse Kommune. I Slagelse Kommune har vi haft et strategisk fokus på at afhjælpe hjemløsheden, blandt andet gennem Housing First. Det er højst sandsynlig resultaterne af det arbejde, som så kan afspejles i den aftagende hjemløshed. Men vi kunne nå endnu længere, hvis vi som kommune stoppede med enkelte tiltag, der desværre bidrager til at fastholde de hjemløse i hjemløshed,« fortæller Christopher Trung og fortsætter:

»Som den eneste kommune i landet forbyder Slagelse Kommune, at hjemløse for egen regning må bo på et hotelværelse i mere end seks uger. Jeg har adskillige gange spurgt ind til dette og denne underlige praksis, men jeg får et svar i øst og vest hver gang, hvor lovgrundlaget ændrer sig for hver gang jeg har spurgt. Problemet er når man først har begået en fejl, hvis man så ikke tør indrømme, at der er begået en fejl, men fastholder at gøre det på en forkert måde for ikke at tabe ansigt. Ja, så går det ud over vores samfunds svageste medborgere. Det er ikke rimeligt.«

Hotelophold skal ikke være permanent, men skal give ro

Christopher Trung henviser til, at han har søgt aktindsigt i 97 kommuner om, hvorvidt de også forbyder hjemløse at bo på et hotelværelse i mere end 6 uger. Ingen kunne genkende, at der skulle være en sådan en regel.

»At de hjemløse for egen regning skulle bo på et hotel, er selvfølgelig på ingen måde en permanent løsning, men en akut mulighed for at tage et ophold, hvor de kan få styr på de ting, der skal til, for at de kan komme i en fast bolig og blive boende der. Det er også lettere for kommunens opsøgende gadeteam at hjælpe, når de kan være sikre på hvor vores hjemløse befinder sig,« afslutter Christopher Trung.

Han henviser i øvrigt til, at SAND, De Hjemløses Landsorganisation, har konstateret, at der er 63 hjemløse i Slagelse Kommune, der bor på hotel.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Blå Kors Danmark). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.