Starter underskriftsindsamling mod SK Energi

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Slagelse.News – Utilfredsheden med SK Energis suspendering af fastprisaftaler eskalerer. Borger starter underskriftsindsamling, men bestyrelsesformand i SK Forsyning udtaler, at underskriftsindsamlingen ikke vil ændre på beslutningen.

SK Energi i Slagelse Kommune har varslet en suspendering af alle sine fastprisaftaler, til trods for at det sker inden kontraktperiodens udløb. Det har vakt stor kritik fra forbrugere, der bliver ramt af suspenderingen, der nu eskalerer sig til en underskriftsindsamling mod beslutningen.

Jurist: Ingen hjemmel til at suspendere aftalerne

Den kommende suspendering har blandt andet fået den 74-årige jurist fra Vemmelev, Peter Lotinga, til at gå ind i sagen:

»Ifølge SK Energi skyldes suspenderingen de stigende elpriser som følge af situationen i Ukraine. Det er forståeligt at situationen i Ukraine er uforudset og alvorlig. Men det ændrer ikke på, at SK Energi ikke overholder deres aftale med deres fastpriskunder, og at det dermed er kontraktbrud,« siger Peter Lotinga, hvis egen husstand udgør en af de godt 3.000 fastpriskunder, der står til at få suspenderet sin fastprisaftale.

Stigende energipriser skaber stor utryghed

Med underskriftsindsamlingen håber han, at det kan lægge pres på energiselskabet til på egen hånd at ændre på beslutningen, inden suspenderingen træder i kraft.

»Vi er i en tid, hvor de stigende energipriser skaber særlig stor utryghed for rigtig mange børnefamilier, pensionister og andre forbrugere. Derfor er det både et stort tillidsbrud, men også en juridisk nullitet, når SK Energi henviser til at de har ret til at suspendere aftalerne jævnfør deres leveringsbestemmelser. For det er ikke rigtigt,« lyder det fra Peter Lotinga.

Man kan som forbruger af SK Energi tilslutte sig underskriftsindsamlingen elektronisk ved at udfylde denne formular: www.skrivunder.net/sk_energi_skal_ikke_snyde_deres_fastpriskunder

Hvad står der i leveringsbestemmelserne?

Samme måned som suspenderingen blev varslet, opdaterede SK Energi sine leveringsbestemmelser. I punkt 1.3 fremgår det, at energiselskabet mod et varsel på 3 måneder har ret til at ændre salgs- og leveringsbetingelserne, priser, gebyrstørrelser og prisberegningsmetoder.

Men derudover står der i punkt 1.2, at kundeaftalen er gældende, hvis der er uoverensstemmelser mellem kundeaftalen og de gældende leveringsbestemmelser, oplyser Peter Lotinga.

Det er på den baggrund, at suspenderingen har vakt kritik fra Peter Lotinga og flere andre fastpriskunder, som derved mener, at der ikke er hjemmel til at suspendere kundeaftalerne.

Europa er en historisk energikrise ligesom i 70’erne

Ole Drost (V), der er udpeget af byrådet i Slagelse Kommune og er bestyrelsesformand i SK Forsyning, er uenig med Peter Lotinga:

»Hele Europa står i en historisk energikrise på niveau med det, vi oplevede i 70’erne. Herunder med meget høje priser på elektricitet og naturgas og med udsigt til rationering til vinter. Energikrisen er forårsaget af Ukrainekrisen, som har medført, at Rusland har reduceret/stoppet gasforsyningen til hele Europa,« skriver Ole Drost til Slagelse News og fortsætter:

»Hos SK Energi har vi derfor fundet det nødvendigt at suspendere vores eksisterende fastprisaftaler under henvisning til denne historiske og uforudsete krise. Fastprisaftalerne har været en ualmindelig god forretning for de kunder, som har indgået disse aftaler. Vi har derfor forståelse for vores kunders reaktion, når det har været nødvendigt midlertidigt at suspendere aftalerne. Ændringen er sket i henhold til vores leveringsbestemmelser, som alle har fået udleveret, da de indgik aftalerne.«

»En underskriftsindsamling vil ikke ændre på vores beslutning grundet den situation, som hele Europa befinder sig i p.t. Alle kunder har fået oplyst klageadgang.«

Læs også: SK Energi suspenderer alle fastprisaftaler.

SK Energi A/S, der sælger el og gas, er en del af forsyningsselskabet SK Forsyning A/S. SK Forsyning er ejet af Slagelse Kommune. Næstved og Slagelse har dog indledt et tæt samarbejde på forsyningsområdet, hvilket betyder, at SK Forsyning og NK-Forsyning er i gang med at etablere et fælles serviceselskab.

Øverst: SK Forsyning. (Foto: Slagelse Media). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.