Foreninger får 85 procent i lokaletilskud

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.News – »Vi har prioriteret at finde midler, så lokaletilskuddet kunne fastholdes, og derfor har det også været en del af budgetaftalen,« siger formanden for Kultur- og Fritidsudvalget.

Foreningslivet kan igen se frem til 85 procent i lokaletilskud samt en forhøjelse af medlemstilskuddet i 2020. Det skriver Slagelse Kommune.

Området får tilført 750.000 kroner til lokaletilskud

Fordelingen af budgettet for 2020 på det folkeoplysende område er netop blevet besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget. Det betyder, at foreningslivet igen kan se frem til blandt andet 85 procent i lokaletilskud og en forhøjelse af medlemstilskuddet.

Hvert år fordeler Kultur- og Fritidsudvalget midlerne på det folkeoplysende område, og på udvalgets seneste møde blev midlerne for 2020 fordelt.

I forhold til 2019 er der i 2020 tilført området 750.000 kroner til lokaletilskud til foreninger, og med et samlet budget på 3.6 millioner kroner kan tilskudsprocenten ligesom i år fortsat være 85 procent i 2020.

Tilskuddet har stor betydning for mange foreninger

»Vi har prioriteret at finde midler, så lokaletilskuddet kunne fastholdes, og derfor har det også været en del af budgetaftalen,« siger formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Jørgen Andersen (S), og fortsætter:

»Vi er rigtig glade for, at tilskuddet fortsat kan være 85 procent i 2020, for tilskuddet har stor betydning for vores mange folkeoplysende foreninger. Tilskuddet er med til, at vi fortsat kan understøtte gode vilkår på fritids- og idrætsområdet til glæde for både nuværende og kommende medlemmer i foreningerne.«

Medlemstilskuddet stiger en smule pr. medlem

Udover lokaletilskuddet så fastsatte Kultur- og Fritidsudvalget også midler til medlemstilskud, som i 2020 udgør 3.7 millioner kroner.

Det betyder, at medlemstilskuddet vil stige fra 335 kroner til 350 kroner pr. medlem til de 0-18-årige og fra 160 kroner til 165 kroner pr. medlem til de 19-24-årige.

»Foreningslivet spiller en vigtig rolle og er stærkt medvirkende til at fremme både den fysiske og mentale sundhed, dannelse af fællesskaber og øge livskvaliteten,« siger medlem af Kultur- og Fritidsudvalget Morten Hass Augustsen (V) og fortsætter:

»Vi er derfor i udvalget rigtig glade for, at vi med udgangspunkt i høringssvaret fra Forum for Folkeoplysning har fundet og fordelt lidt over 14 millioner kroner til foreningslivet.«

Budgettet for 2020 på det folkeoplysende område udgør samlet set lidt over 14 millioner kroner, hvoraf 8 millioner kroner er afsat til Frivilligt Folkeoplysende foreningsarbejde herunder blandt andet lokaletilskud og medlemstilskud.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Luvmybry / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.