Faner efterlyses til Dannebrog-jubilæum (800 år)

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.News – »Vi vil i første omgang meget gerne have kontakt til lokale foreninger og andre kulturinstitutioner, der har faner.«

Få steder i verden har befolkningen et så nært forhold til deres flag, som danskerne har til Dannebrog. Flaget bliver brugt i flagstænger, på juletræet, på fødselsdagslagkagen og når vi byder familien velkommen hjem i lufthavnen efter kortere eller længere rejser.

Sagnet fortæller, at Dannebrog faldt ned fra himlen under Valdemars Sejrs slag ved Lyndanisse (Tallinn i Estland) den 15. juni 1219.

»Vi har verdens ældste nationalflag, der har været et samlingspunkt i 800 år. Det er en national begivenhed, som vi skal markere,« fastslår Holger Janns fra foreningen Danmarks-samfundets Storebælt-afdeling og fortsætter:

»Vi vil i første omgang meget gerne have kontakt til lokale foreninger og andre kulturinstitutioner, der har faner, da der ikke findes et register med faner i Slagelse Kommune. Alle med faner, der melder sig, får et jubilæumsemblem.«

Læs også: Historier og legender i Slagelse (om blandt andet Dannebrog).

Fejrer det på Solens Plads i Korsør, Svanetorvet i Skælskør og Nytorv i Slagelse

Danmarks-samfundet er en frivillig forening, der blandt andet hjælper staten og myndighederne, når der er spørgsmål omkring brugen af Dannebrog.

800 året markeres nationalt på Valdemarsdag den 15. juni 2019, men allerede dagen før den 14. juni tager den lokale Storebælt-afdeling af Danmarks-samfundet forskud på fejringen.

»Vi vil fejre det i de tre købstæder på Solens Plads i Korsør, Svanetorvet i Skælskør og Nytorv i Slagelse med musik, taler og underholdning,« fortæller Holger Janns.

Det er i den forbindelse, at Danmarks-samfundet gerne vil invitere alle kommunens faner til at deltage på dagen.

»Der findes ikke en oversigt med alle fanerne i Slagelse Kommune, derfor håber vi, at foreninger, institutioner, spejdere og alle andre med faner vil henvende sig til os,« forklarer Holger Janns og uddyber:

»De tilmeldte deltager i den by, de har mest tilknytning til og skal stille med to personer, en fanebærer og en fanevagt, og deres fane. Vi håber, at alle med faner vil deltage i fejringen af Dannebrog.«

Klar med svar ved tvivl om brug af Dannebrog

Der er allerede booket musik, mens Gerlev Idrætshøjskole sørger for underholdningen, inden turen går videre til festgudstjeneste i købstædernes kirker.

Skulle nysgerrige foreninger være i tvivl om brug af fanen, så er Holger Janns klar med svar, ligesom foreningen generelt er det.

»Danmarks-samfundet er den organisation, der passer på Dannebrog og vejleder omkring brugen af det. Dannebrog er folkets flag, som selvfølgelig skal bruges, men der er nogen retningslinjer, som Danmarks-samfundet har påtaget sig at varetage,« slutter Holger Janns.

Har I spørgsmål eller vil tilmelde jeres fane til fejringen af Dannebrogs 800 år, så kan I kontakte Holger Janns på h.janns42@gmail.com eller telefo 29 43 91 59 senest mandag den 1. april 2019.

Øverst: Dannebrog. (Foto: Donfiore / iStock). RK.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.