Etablering af egnsteater i Slagelse Kommune

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.News – »Egnsteateret skal i tæt samarbejde med øvrige kulturinstitutioner være med til at understøtte og udvikle kulturlivet generelt i kommunen,« siger næstformanden i Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet en finansieringsmodel, så der til april kan søges om at etablere egnsteater fra 2021. Det skriver Slagelse Kommune.

Fritidsudvalget har besluttet en finansieringsmodel

Kultur- og Fritidsudvalget har på sit seneste møde besluttet en finansieringsmodel, så Slagelse Kommune til april kan søge Statens Kunstfond om at etablere egnsteater fra 2021.

I ansøgningen lægges der op til, at det kommende egnsteater vil være et samarbejde mellem Slagelse og Holbæk Kommune og kaldes Sjællands Teater.

Slagelse Kommune har et rigt og alsidigt teaterliv med dygtige aktører, som giver mulighed for, at borgere og besøgende kan opleve forskellige forestillinger.

For at understøtte og udvikle teatertilbuddene og kulturlivet yderligere i kommunen har Kultur- og Fritidsudvalget på sit seneste møde besluttet en finansieringsmodel, så der til april kan søges om at etablere et egnsteater i Slagelse Kommune i et samarbejde mellem Slagelse og Holbæk Kommune.

Egnsteater skal understøtte og udvikle kulturlivet

»De nuværende teatre drives af dygtige frivillige foreninger og et kommende professionelt, lokalt forankret egnsteater kan løfte de øvrige aktører og udvikle amatørscenerne,« siger næstformand i Kultur- og Fritidsudvalget Britta Huntley (S) og fortsætter:

»Egnsteateret skal i tæt samarbejde med øvrige kulturinstitutioner være med til at understøtte og udvikle kulturlivet generelt i kommunen. Med det kommende egnsteater ønsker vi i udvalget at udvikle et tilbud, der har fokus på teatrets kvaliteter, men som samtidig også bidrager til udviklingen på blandt andet børne- og ungeområdet.«

Det er den lokale skuespiller og instruktør, Peter Thieme, og Holbæk Teater, der i forvejen er godkendt som egnsteater, der har fundet sammen og er klar til at etablere Sjællands Teater.

Det er planen, at Sjællands Teater selv skal producere forestillinger og opføre dem i flere byer i begge kommuner.

»Jeg har længe arbejdet for et egnsteater i Slagelse Kommune. Det bliver nu en realitet,« siger Peter Thieme og fortsætter:

»Jeg tror på, at vores nye egnsteater både kan blive et bindeled mellem nogle af de mange fantastiske tiltag vi allerede har, eksempelvis Teaterkredsen, Musicalscenen og Krabasken, og ikke mindst gode, samlende oplevelser for alle i Slagelse Kommune. Et egnsteater, der agerer i såvel Skælskør og Korsør som Slagelse.«

Slagelse Kommune skal årligt betale 750.000 kroner

Egnsteateraftalen løber fra 2021-2024. Slagelse Kommune skal årligt betale 750.000 kroner i egnsteatertilskud til produktion af teater, men forventer en refusion fra Statens Kunstfond på cirka 250.000 kroner om året.

Et egnsteaters primære opgave er at producere og opføre teaterforestillinger. Turnévirksomhed kan indgå i egnsteatrenes aktiviteter, men en del af virksomheden skal være stationær. Egnsteatrene skal endvidere bidrage til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø, som de er forankret i.

Indholdet af egnsteateraftalen udformes i en løbende dialog mellem egnsteaterkandidaten, kulturafdelingen og Kultur- og Fritidsudvalget frem mod ansøgningsfristen april 2020.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Holgers Fotografie / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.