Blå blok med i aftale med John Dyrby og Villum Christensen

(Artiklen er udgivet for omkring 7 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Alle partier i Slagelse byråd går med i en bred samarbejdsaftale om konstituering af byrådet med blandt andet John Dyrby Paulsen (S) som borgmester og Villum Christensen (LA) som viceborgmester og om den politiske retning i valgperioden 2018-2021. Vi bringer aftalen i uddrag.

Alle partierne har skrevet under på en fælles samarbejdsaftale, der fastlægger konstitueringen i det nye byråd og samtidig sætter rammerne for samarbejdet i hele valgperioden på de næste fire år.

Aftalen er kommet i stand efter intense forhandlinger, skriver kommunen i en pressemeddelelse, hvor der også står, at alle er enige om, at målet er at skabe grundlag for et tættere samarbejde om den politiske retning for Slagelse Kommune de næste 4 år.

Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i Slagelse skriver i en anden pressemeddelelse, at de er stærkt optaget af, at der skabes ro til gavn for medarbejderne, borgere og virksomheder, og at de er glade for, at alle står samlet om fordeling af arbejdet og samarbejdet.

Samtidig oplyser Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, at de har “forståelse for [at det] med så bred en opbakning kan […] være svært at finde en mere præcis retning for det politiske arbejde. [De] vil arbejde for, at gøre [deres] indflydelse gældende med en politisk retning, da vores kommune og medarbejdere også har brug for det.”

Samarbejdsaftalen i Slagelse byråd

Parterne er blevet enige om, at “god økonomistyring er fundamentet for ro, stabilitet og ikke mindst investeringer i fremtiden.”

Partierne er enige om, at det blandt andet handler om:

  1. Tidlige indsatser for vores børn og unge, så vi giver dem forudsætninger for at kunne lykkes i deres eget liv.
  2. Et uddannelsesmiljø der inspirerer og motiverer vores unge til at uddanne sig til gavn for dem selv og vores samfund.
  3. Gode rammer for et erhvervsliv, så virksomheder vil etablere sig, vækste og skabe arbejdspladser.
  4. Kontinuerlig udvikling af bæredygtighed, som udtryk for ansvarlighed og fremtidssikring af vores kommune.
  5. Helhedsorienterede indsatser, der arbejder for at alle kan tage ansvar for dem selv og bliver en aktiv og bidragende del af vores kommune. Uanset om man er ung eller ældre, og uanset hvor man kommer fra.
  6. Fokus på at man kan leve et aktivt og værdigt seniorliv i Slagelse Kommune.
  7. Udvikle Slagelse Kommune til i endnu højere grad at kunne arbejde ‘bottom up’, hvor tillid er det bærende element, og hvor ledernes og medarbejderes faglighed er grundlaget for at udvikle de bedste løsninger sammen med borgerne.

Der er også enighed om, at der skal arbejdes videre på baggrund af den eksisterende budgetaftale for 2018-2021, og at det samlede skatte- og afgiftstryk skal holdes i ro i hele budgetperioden.

Der bliver også lagt vægt på, at der skal skabes en mere enkel og effektiv forvaltningsstruktur med tydelige ansvarsplaceringer.

Dog forbeholder Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre sig ret til ikke at tilslutte et punkt med, “at decentralisering skal være det bærende princip,” og “at bureaukrati, administration, regler og detailstyring holdes på et minimum, således at der på virksomhedsniveau er et betydeligt ledelsesrum…”

Det nævnes endvidere, at parterne er enige om, at serviceniveauet på ældreområdet skal opretholdes i hele byrådsperioden.

Desuden er det aftalt, at “parterne lægger vægt på, at der udarbejde en integrationspolitik, der skal gå på tværs af kommunens sektorer og udvikles i tæt samarbejde med borgere og interessenter.” Formålet er at undgå, at der skabes modkulturer og parallelsamfund.

Læs også: Samarbejdsaftale i Slagelse byråd for valgperioden 2018-2021

Øverst: Villum Christensen (LA). Foto: Slagelse Kommune

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.