Meld bøvlede og dumme regler til regeringen

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Regeringen giver alle borgere mulighed for at melde bøvlede regler og dokumentationskrav via #meldenregel – alle borgere kan indsende egne afbureaukratiseringsforslag direkte til ministrene i regeringen.

Regeringen ønsker, at de nuværende regler skal udfordres og har derfor taget initiativ til “Meld en regel”, hvor alle borgere kan indsende forslag til regler og dokumentationskrav, som bør ændres eller afskaffes.

Meld en regel
Grafik: Regeringen.dk

“Vi skal nemlig have ryddet op i det voksende bureaukrati i den offentlige sektor, som gør livet besværligt for borgerne og stjæler medarbejdernes tid i det daglige,” Sophie Løhde (V), udtaler Minister for offentlig innovation.

Ideen er at skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor. Det kan ske ved at give medarbejderne i det offentlige mere tid til deres kerneopgaver. Derfor skal der kigges kritisk på eksisterende regler og proces- og dokumentationskrav, som eventuelt kan forenkles eller fjernes.

Alle saglige forslag om forenkling vil blive behandlet seriøst, og ministerierne vil tage initiativ til at gennemføre forslagene, hvis de vurderer, at det er muligt og fornuftigt. Det skriver Regeringen.dk.

Alle ministerier har deres egen formular, hvor regler kan meldes. Borgere og virksomhed kan beskrive, hvilken regel det drejer sig om, hvad problemet er, og hvilket løsningsforslag man har. Du kan også melde en regel direkte til regeringen.

Du kan indtaste oplysninger om regler eller et dokumentationskrav, som bør afskaffes, hvis du klikker på: regeringen.dk/nyheder/meld-en-regel. Kampagnen løber til den 1. februar 2018.

Foto: alphaspirit / iStock

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.