Badevandet i Slagelse Kommune er helt i top

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Slagelse.News – Analyser af vandkvaliteten på badestrandene i kommunen viser, at badevandet har en meget høj kvalitet, oplyser SK Forsyning, men det har også kostet 1,2 milliarder kroner.

Hen over sommeren har der været en del debat om forurening af Danmarks vandmiljø blandt andet på grund af spildevandsoverløb.

Men hvordan ser det egentlig ud her i SK Forsynings område? Det skriver SK Forsyning om I en pressemeddelelse.

Analyser af badevandet viser en meget høj kvalitet

I Slagelse Kommune er vi begunstiget med badevand af meget høj kvalitet. Og det er der flere gode grunde til.

Siden 2008 er der investerer mere end 1,2 milliarder kroner i vores fælles spildevandsanlæg. Pengene er brugt til kloakering af sommerhusområder og åbent land samt til fornyelse og optimering af renseanlæggene samt forbedring og klimatilpasning af spildevandssystemet. Herunder etablering af store klimabassiner for at undgå overbelastning af spildevandssystemet.

Der er ydet en kæmpe indsats på spildevandsområdet til gavn for vores fælles vandmiljø. Resultaterne viser sig da også. I den seneste analyse der netop er offentliggjort, ligger SK Forsyning flot i forhold til overløbsmængder.

De analyser, der foretages af vandkvaliteten på alle badestrandene i kommunen, viser samtidig, at vores badevand har en meget høj kvalitet.

Miljøindsatsen har ikke været gratis for kunderne

I 2008, da SK Forsyning blev dannet, tog forsyningsselskabet konsekvenserne af tidligere tiders begrænsede indsats på spildevandsområdet.

De fleste anlæg var ganske enkelt i meget dårlig stand. Der var et kæmpe efterslæb på spildevandsområdet – også i forhold til kloakering af sommerhuse og ejendomme i det åbne land.

»Vi valgte at hæve taksterne markant for at skaffe den fornødne finansiering til investeringerne,« siger adm. direktør i SK Forsyning Henrik Birch og fortsætter:

»Vores takster blev hævet til det tredjehøjeste niveau i Danmark. En beslutning som på daværende tidspunkt blev mødt med endog meget hård kritik.«

»Vi glæder os naturligvis over de resultater, vi har nået. Men det betyder ikke, at vi hviler på laurbærrene. Der er fortsat meget, der kan gøres, så vi fortsætter ufortrødent indsatsen også i de kommende år,« siger Henrik Birch og fortsætter:

»Vi er i fuld gang med at separatkloakere (adskillelse af regn- og spildevand, red.) for at tilpasse kloaksystemet til den ekstreme nedbør, der forventes fremover på grund af klimaforandringer. I løbet af de næste tre år er det også vores mål at kloakere de resterende sommerhuse og landsbyer, som stadig har en utidssvarende spildevandsløsning.«

Priserne ligger nu på et konkurrencedygtigt niveau

Nu går det den anden vej, så priserne har nået et konkurrencedygtigt niveau.

»Vores kunder kan glæde sig over den indsats, der er ydet i de senere år. Mange forsyninger hæver i disse år taksterne eller optager stor gæld for at finansiere et stort investeringsefterslæb,« afslutter Henrik Birch og fortsætter:

»Vi har de senere år sænket taksterne, sådan at de i dag ligger på et konkurrencedygtigt niveau – og vi forventer faktisk at denne tendens fortsætter i de kommende år.«

Øverst: Genrefoto. (Foto: Pexels / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.