Ændring af lærernes arbejdsvilkår i Slagelse Kommune

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Lærerforeningen, Skolelederforeningen og Slagelse Kommune har aftalt ændringer af lærernes arbejdsvilkår for skoleåret 2018/19, men Skolelederforeningen havde foretrukket at vente på den nedsatte kommission.

Lærerforeningen og Skolelederforeningen har sammen med Slagelse Kommune aftalt ændringer af lærernes arbejdsvilkår for skoleåret 2018/19. Desuden har de aftalt, at der i efteråret skal arbejdes med forslag til en egentlig lokal aftale om arbejdstilrettelæggelsen på skolerne fra 2019/20.

Fleksibiliteten for den enkelte lærer øges ved mere individuel tid til forberedelse og planlægning af undervisningen. Samtidig bliver det ude på de enkelte skoler, at rammerne for arbejdstilrettelæggelsen skal drøftes og udvikles. Samarbejde om forberedelse og afvikling af undervisningen er en af forudsætningerne for kvalitetsudviklingen af børnenes undervisning.

»Det er godt at lærerforeningen, skolelederforeningen og kommunens repræsentanter er blevet enige om rammerne for planlægningen af undervisningen på skolerne i det kommende år, og hvordan der kan arbejdes mod et fremtidigt aftalegrundlag. Vi er ikke helt i mål endnu, men god dialog og fælles løsninger smitter af på arbejdsmiljøet, og kommer både lærere og elever til gode,« siger borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Fastholde og tiltrække kvalificerede lærere

Det giver bedre muligheder for at fastholde og tiltrække kvalificerede lærere, og der vil blive en forbedring af lærernes arbejdsmiljø og en sænkning af sygefraværet.

»Ændringerne er faktisk ikke særligt omfattende, men de vil afgørende forbedre lærernes arbejdsvilkår ved at give dem mulighed for mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet, ved at de får bedre muligheder for at prioritere i deres arbejdsopgaver, og ved at sikre dem bedre tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen,« siger formanden for Lærerforeningen, Per Toft Haugaard, og fortsætter:

»Jeg er overbevist om, at ændringerne vil give Slagelse Kommune væsentligt bedre muligheder for at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft samtidigt med, at vi også vil se en stor forbedring af lærernes arbejdsmiljø, arbejdsglæde og en sænkning af sygefraværet. Til gavn for elevernes undervisning,« siger Per Toft Haugaard og tilføjer:

»Jeg hæfter jeg mig ved, at vi skal arbejde på at indgå en decideret arbejdstidsaftale seneste 1. februar 2019. Nu mangler vi blot, at Slagelse kommunalbestyrelse i budgettet afsætter tilstrækkelige midler til, at vi kan indføre et maksimalt undervisningstimetal.«

Formand i Skolelederforeningen ville hellere vente

Skolelederforeningen havde foretrukket at vente på den nedsatte kommission, som barsler med en række anbefalinger til en fælles aftale mellem KL og LC/DLF.

»Skolelederforeningen lægger vægt på den fortsatte fremgang i de faglige resultater på skolerne. Denne gode fremgang bibeholdes kun ved fortsæt vægtlægning af samarbejdstid på skolerne. Forskningen viser, at fag fagligheden styrkes ved at arbejde sammen i professionelle læringsfælleskaber. Kerneopgaven er elevernes læring, og den sikres ikke ved mere individuel forberedelse, men ved fælles fagfaglig forberedelse i teams, der bliver “holdt op” på, hvad der foregår i undervisningen,« siger formand i Skolelederforeningen Søren Ranthe, og tilføjer:

»Arbejdet med at udvikle professionelle læringsfællesskaber er med til at fjerne eneansvaret for reformens mål til et fælles kollegialt ansvar, hvilket har stor betydning for vores læreres psykiske arbejdsmiljø. På skolerne står vi overfor en stor opgave med at kunne inkludere flere elever i almenskolerne. Det kræver mulighed for fælles forberedelse og systematisk videndeling på skolerne.«

Parterne er også enige om i fællesskab at beskrive muligheder og perspektiver i forhold til at nedsætte lærernes gennemsnitlige undervisningstid. Det er et stort ønske fra lærerforeningen, som vil kræve ekstra bevillinger, og derfor vil involvere Byrådet ved den kommende budgetlægning.


Foto: Slagelse Kommune

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.