Tilskud til færgebilletter til Agersø og Omø om sommeren

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Skaelskor.News – Folketinget er blevet enige om at afsætte yderligere 5,2 millioner kroner årligt til nedsættelse af færgebilletterne i 18 kommuner. Det kommer også Agersø og Omø til gode.

Passagerer, der sejler med færge til og fra de danske småøer i sommerferien, kan måske se frem til billigere billetter.

Kommunerne med ruter til småøer får nemlig større valgfrihed i forhold til, hvornår der skal være billigere billetter inden for en samlet tidsramme på 46 uger.

Mulighed for billigere billetter i skolernes sommerferie

Partierne er blevet enige om at finjustere de to tilskudsordninger, der giver kommuner mulighed for at sætte færgetaksterne ned for gods og passagerer til en række øer.

Her bliver ordningen på passagerområdet fra 2019 altså mere fleksibel. De 18 kommuner med små øer, herunder Slagelse Kommune, kan fremover bruge tilskuddet til at gøre færgebilletterne billigere i skolernes sommerferie, hvis de ønsker det. Dette har ikke tidligere været muligt.

»Vores evaluering af tilskudsordningerne har vist, at de virker godt og efter hensigten. De lave priser er med til at understøtte vækst og udvikling på øerne. Vi har derfor valgt kun at justere ordningerne en smule. Efter ønske fra nogle øer og flere af Folketingets partier giver vi kommuner med småøer lov til selv at bestemme, hvornår de vil sætte priserne for passagerer ned. Det kan nu også være i sommerferien, hvis lokale behov taler for det,« siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).

Regeringen og aftalepartierne tilfører samtidig yderligere 5,2 millioner kroner årligt til tilskudsordningen på passagerområdet. Baggrunden er, at der er sket ændringer i færgernes trafik- og omsætningstal.

Det betyder, at nogle kommuner ville stå til at få mindre i tilskud end tidligere, mens andre ville få mere. Regeringen og aftalepartierne har imidlertid valgt at kompensere for forskydningerne, så ingen kommuner lider tab.

Artiklen fortsætter under illustrationen.

Grafik: Regeringen
Regeringen

Fælles afløserfærge skal sikre en stabil færgedrift

Samtidig er regeringen og aftalepartierne også blevet enige om at støtte udviklingen af en såkaldt afløserfærge.

Afløserfærgen er under udvikling i regi af Færgesekretariatet. Den bliver en standardiseret hybridfærge, som landets 18 kommuner med egne øer kan leje, hvis deres egen færge for eksempel går i stykker eller skal i dok.

Regeringen og aftalepartierne har besluttet at afsætte i alt 15 millioner kroner til en statsgaranti, der skal dække et eventuelt driftsunderskud i forbindelse med standardfærgen i 2019-2022.

»En stabil færgedrift er nødvendig for bosætningen, erhvervslivet og turismen på øerne. Dét kan en afløserfærge være med til at sikre. Samtidig kan det give stordriftsfordele, når kommunerne går sammen om en fælles færge,« forklarer Simon Emil Ammitzbøll-Bille.


Arkivfoto: Slagelse Media.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.