Folketinget vedtager fortsat lave priser på færger

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Skaelskor.News – Folketinget afsætter ekstra 5,3 millioner kroner om året til lavere priser for færgebilletter. 30 øer er omfattet af ordningerne, herunder Agersø og Omø ved Skælskør.

Passagerer, der rejser med færge til og fra de danske øer, kan glæde sig over, at prisen for en billet også fremover kan holdes relativt lavt alle steder. Det skriver Økonomi- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Kommunerne bestemmer, hvornår de bruger tilskuddet

Et enigt folketing har i dag vedtaget at justere tilskudsordningen, der giver kommuner med ikke-statslige færgeruter mulighed for at sætte færgepriserne ned for passagerer. Loven træder i kraft den 1. juli 2019.

De to tilskudsordninger til nedsættelse af færgetakster på gods- og passagerområdet på ikke-statslige færgeruter til og fra visse øer trådte i kraft i henholdsvis 2015 og 2016. Kommunerne får 88,3 millioner kroner årligt i tilskud til passagerbilletter fra 2019.

Partierne afsætter 5,3 millioner kroner ekstra om året til billigere billetter for passagerer til danske øer. De ekstra penge skal sikre, at en række kommuner – som ellers ville få mindre i tilskud som følge af ændringer i passagerantallet – bliver kompenseret.

Fremover må kommuner med små øer selv bestemme, hvornår de vil bruge tilskuddet inden for en samlet tidsramme på 46 uger. Dermed vil de 18 kommuner med små øer for eksempel kunne sætte priserne ned i skolernes sommerferie. Dette har ikke tidligere været muligt.

30 øer er omfattet af de to tilskudsordninger. Det drejer sig om ø-kommunerne Læsø, Samsø, Fanø og Ærø samt småøerne Agersø, Anholt, Askø, Avernakø, Barsø, Birkholm, Bjørnø, Baagø, Drejø, Egholm, Endelave, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø, Venø og Aarø.

Vigtigt for at fastholde vækst og udvikling på de danske øer

»I dag har vi vedtaget, at færgepriserne for passager til de danske øer fortsat kan holdes lave på alle ikke-statslige færgeruter. Det er vigtigt for at fastholde vækst og udvikling på øerne. Samtidig får de danske småøer større frihed til selv at vælge, hvordan de vil bruge ordningen med tilskud til lave priser,« siger Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) og fortsætter:

»For nogle øer giver det måske mening at gøre billetterne billigere i lavsæsonen for at tiltrække flere besøgende dér. For andre kan det give mening at gøre billetterne billigere i sommerferien. Det vil vi lade være op til småøerne selv at bestemme. Det glæder mig, at der er bred politisk opbakning til det.«

Øverst: Agersø Omø Færgerne. (Arkivfoto: Slagelse Media). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.