Styrket behandling af patienter med svær psykisk sygdom

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – »Fra politisk side ser vi frem til en øget fleksibilitet i behandlingen for den enkelte patient, hvor psykiatrien kan skrue op for indsatsen, når patienten har brug for noget ekstra,« lyder det fra Udvalget for social og psykiatri i Region Sjælland.

Distriktspsykiatrien i Region Sjælland er i marts begyndt at arbejde på en ny måde. Formålet er at sikre en endnu mere fleksibel, udgående og opsøgende behandling til patienter i perioder, hvor de har ekstra behov for støtte. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Ekstra finanslovsmidler til psykiatrien gør det muligt

På baggrund af Regionsrådets udmøntning af finanslovsmidler til psykiatrien er det blevet muligt at tilføre mere personale til distriktspsykiatrien.

»Fra politisk side ser vi frem til en øget fleksibilitet i behandlingen for den enkelte patient, hvor psykiatrien kan skrue op for indsatsen, når patienten har brug for noget ekstra,« siger udvalgsformand Tina Boel (SF), Udvalget for social og psykiatri, og fortsætter:

»Det vil sammen med nye medarbejdere, som kan styrke samarbejdet med patientens omgivelser, for eksempel pårørende og kommunale støtteforanstaltninger, medvirke til at give patienterne en rigtig god oplevelse af behandlingen i psykiatrien.«

F-ACT-metode: Flexible Assertive Community Treatment

Fremover vil distriktspsykiatrien være inddelt i 22 teams, der arbejder efter F-ACT-metoden, og som dækker forskellige lokalområder i regionen.

F-ACT står for “Flexible Assertive Community Treatment” og betyder direkte oversat til dansk: “Fleksibel udgående og opsøgende behandling i nærmiljøet”.

Alle teams sammensættes tværfagligt, så patienter vil få mulighed for kontakt til sygeplejersker, terapeuter, socialrådgivere, psykologer og læger, som sammen bidrager til behandling af høj kvalitet.

Det tværfagligt sammensatte team, som alle vil have en socialrådgiver ansat, skal bidrage til at styrke det tværsektorielle samarbejde om hele patientforløbet for patienter med psykiske lidelser. Teamet vil have stort fokus på at opruste netværkssamarbejde og udvikle det lokale samarbejde.

Rykker sammen om patienten og øger samarbejdet

Med arbejdsformen ønsker Psykiatrien at sikre endnu mere fokus på patienternes ønsker og mål med behandlingen og at øge samarbejdet med patientens omgivelser, for eksempel kommunen og den praktiserende læge.

»Vi glæder os til, at vi med styrkelsen af vores distriktspsykiatri får mulighed for i endnu højere grad at være der, hvor patienten gerne vil lykkes, og at vi som team kan rykke sammen om patienten i perioder, hvor livet på grund af sygdom bliver rigtig svært,« siger vicedirektør Søren Bredkjær fra Psykiatriledelsen.

Øverst: Regionshuset. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.