Regionens vision for “Sundhed tæt dig”

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Regionen ønsker at flytte mindre komplicerede behandlinger tættere på borgerne og gerne helt ud i hjemmet, hvor behandlingskrævende borgere skal støttes af sundhedsfaglige specialister i et samarbejde med praksissektoren og kommunerne.

Sundhed tæt på dig – det er visionen bag den strategi, som regionsrådet i Region Sjælland godkendte mandag eftermiddag.

Strategien skal sikre en let og lige adgang til bedre sundhed for alle regionens borgere. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Flere sundhedsopgaver skal løses tæt på den enkelte borger

Region Sjælland vil flytte sundhedsvæsenet tættere på den enkelte borgers hverdag, og mandag eftermiddag blev strategien Sundhed tæt på dig godkendt af regionsrådet.

»Strategien “Sundhed tæt på dig” udtrykker en klar politisk forventning om, at Region Sjælland går forrest på rejsen mod et sundhedsvæsen, hvor vi løser flere sundhedsopgaver tættere på den enkelte borger,« siger Heino Knudsen (S), der er regionsrådsformand i Region Sjælland, og fortsætter:

»Strategien fokuserer på de dele af det nære sundhedsvæsen, vi i regionen har ansvaret for, og her er der politisk vilje til at udvikle vores sundhedsvæsen, så det passer til borgernes fremtidige behov.«

Behandlinger skal passe ind i hverdagen og gøre livet lettere

Region Sjælland ønsker at vende sig udad og stille specialiseret sundhedsfaglig viden og kompetencer til rådighed for borgere og samarbejdspartnere.

Ved at flytte den mindre komplicerede behandling tættere på borgerne, skabes der samtidig rum for yderligere specialisering og højere kvalitet på sygehusene.

»Det er vores ønske, at vi kan tilbyde behandlingsforløb, der kan passes ind i hverdagen, og som gør det lettere at leve med sygdom,« siger Trine Birk Andersen (S), der er formand for det politiske udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen, og fortsætter:

»Derfor skal en del af behandlingen ud i borgerens hjem, hvor de skal støttes af regionens sundhedsfaglige specialister, i samarbejde med praksissektoren og kommuner. Samtidig skal vi hjælpe patienten til at komme sig hurtigere og være bedre rustet efter behandlingen, så tilbagefald, følgesygdomme og komplikationer mindskes.«

Strategien skal udvikle det nære sundhedsvæsen og samarbejde

Region Sjælland ønsker med den nye strategi at udvikle det nære sundhedsvæsen i et tættere samarbejde med kommuner, praksissektor, private virksomheder, frivillige organisationer og borgere i regionen.

I forbindelse med udarbejdelse af strategien har regionen være i tæt dialog med patienter, kommuner og praksisområderne.

Alle ønsker et samarbejde med regionen, der giver let og hurtig adgang til sundhedsfaglig støtte, og som sikrer et tættere samarbejde ude hos den enkelte borger.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.