Over hundrede kræftpatienter fik for sen behandling

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Zand.News – 113 kræftpatienter i Region Sjælland har været udsat for mangelfuld journalføring og for sen behandling.

Region Sjælland har indberettet 113 kræftforløb med mangelfuld journalføring til Sundhedsstyrelsen.

Patienternes maksimale ventetid på behandling var overskredet, og årsagen var ikke noteret i journalen.

Alle patienterne er kontaktet, og der er strammet op på arbejdsgangen. Det oplyser Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Den maksimale ventetid er overskredet for 113 kræftpatienter

113 kræftpatienter fra Region Sjælland har i 2017 og 2018 fået udskudt deres behandling, uden at årsagen er blevet noteret i patienternes journaler. I samme periode blev der behandlet 3.889 kræftpatienter i Region Sjælland.

I cirka tre procent af forløbene var bekendtgørelsen for maksimale ventetider ikke overholdt. Størstedelen af indberetningerne handler om ventetider på operationer for brystkræft. Det viser en intern undersøgelse, som Region Sjælland har foretaget.

Koncerndirektør Leif Panduro Jensen beklager overfor patienterne, at den maksimale ventetid ikke har været overholdt, og at årsagen ikke er blevet dokumenteret i de 113 journaler:

»For kræftpatienter er det særlig vigtigt med hurtig behandling, og der må ikke være den mindste tvivl om de aftaler, vi laver med patienten undervejs, når der er gode grunde til at vente. Derfor er det helt afgørende, at vi overholder dokumentationskravene og får skrevet alt ind. Det her er slet ikke godt nok,« siger koncerndirektør Leif Panduro Jensen.

Region Sjælland har kontaktet alle 113 patienter, og deres forløb er blevet indberettet til Sundhedsstyrelsen. Indberetningerne handler om ventetider og ikke om kvaliteten af den behandling, kræftpatienterne har fået, understreger koncerndirektøren.

Stikprøve fra Rigsrevisionen og intern undersøgelse viste fejl

Det var en stikprøve fra Rigsrevisionen, der førte Region Sjælland på sporet af den mangelfulde journalføring. Rigsrevisionen har undersøgt kræftforløb fra hele landet, heraf 66 fra Region Sjælland.

I cirka 30 procent af patientforløbene fra Region Sjællands stikprøve var bekendtgørelsen om maksimale ventetider ikke overholdt, fordi ventetiden var overskredet uden dokumentation for årsagen.

»Det høje tal kom bag på os, så vi gik straks i gang med at undersøge alle journaler for kræftpatienter i 2017 og 2018, hvor de maksimale ventetider var overskredet. Desværre fandt vi yderligere 113 tilfælde, hvor årsagen til overskridelsen ikke var dokumenteret,« siger vicedirektør på Sjællands Universitetshospital, Beth Lilja, og fortsætter:

»Vores undersøgelse viser også, at det især er Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, der har lavet mangelfuld journalføring for kræftpatienterne. Det skyldes en blanding af travlhed og uopmærksomhed i forhold til rutiner med journalføringen. Begge dele har vi allerede fulgt op på.«

Vicedirektøren forklarer, at Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling har været særligt udfordret, fordi afdelingen har manglet speciallæger til at operere.

Der er nu ansat flere brystkirurger på Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling, og der er kommet mere opmærksomhed på hvert enkelt patientforløb.

Hurtig behandling er en topprioritet fra politisk side

Fra politisk side er det en topprioritet, at kræftpatienter i Region Sjælland skal tilbydes hurtig behandling.

I sygehusenes driftsaftaler for 2019 er det skrevet ind som mål, at bekendtgørelsen om maksimale ventetider på kræftområdet skal overholdes 100 procent.

Rigsrevisionens rapport om rettidighed i indsats for kræftpatienter udkom onsdag med kritik af både regioner og Sundhedsministeriet.

Rigsrevisionen vurderer, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at kræftpatienter får en rettidig indsats. Rigsrevisionen mener endvidere, at Sundhedsministeriet ikke har understøttet regionerne tilstrækkeligt.

Læs også: Diagnosticeret med kræft efter mangelfuld brystundersøgelse.

(Foto: Region Sjælland).

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.