Diagnosticeret med kræft efter mangelfuld brystundersøgelse

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 5 år siden.

Zand.News – 735 kvinder har fået en mangelfuld brystundersøgelsepå Ringsted Sygehus. Syv kvinder har efterfølgende fået konstateret kræft.

I perioden fra den 1. marts 2013 til den 24. maj 2017 kan der være udført mangelfulde visitationer til brystundersøgelser på Radiologisk afdeling på Ringsted Sygehus.

Radiologisk afdeling undersøger hvert år 60.000 kvinder, men i den pågældende periode er den del af kvinderne, der skulle have en klinisk mammografi, ikke blevet visiteret korrekt og dermed heller ikke undersøgt korrekt.

735 kvinder skulle genindkaldes til en ny undersøgelse

Ringsted Sygehus har gennemgået forløbene fra den 1.januar 2016 frem til den 24. maj 2017 efter kriterier, som er accepteret af Styrelsen for Patientsikkerhed, og det drejer sig om i alt 2.600 kvinder.

En gennemgang af forløbene har vist, at det ikke har haft betydning for størstedelen af kvinderne, men at 735 kvinder skulle genindkaldes til en ny og mere omfattende undersøgelse.

Efter ny undersøgelse af indtil videre 343 kvinder har syv kvinder efterfølgende fået konstateret kræft.

Direktør for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse undskylder

Vagn Bach, som er sygehusdirektør for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, undskylder overfor de implicerede kvinder, og særligt overfor de syv kvinder, som efterfølgende har fået konstateret kræft:

»Det er først og fremmest en dybt beklagelig situation, vi har bragt de implicerede kvinder i, og det kan jeg ikke undskylde nok,« siger Vagn Bach og fortsætter:

»Vi ved, at vi i et tilfælde har overset kræft hos en af de syv kvinder på grund af den forkerte visitation. Hun er derfor ikke er behandlet i tide. Vi vil derfor kontakte hende og anbefale hende at klage over forløbet til patientklagenævnet og patienterstatningen, og det samme vil gøre sig gældende for de andre kvinder også.«

Vagn Bach kan ikke udelukke, at Ringsted Sygehus har fejldiagnosticeret de resterende syge kvinder, hvilket er dybt beklageligt. Han kan heller ikke afvise, at der ved en korrekt visitation til en udvidet undersøgelse kunne have været opdaget flere af disse tilfælde tidligere:

»De mangelfulde visitationer betød, at kvinder fik en undersøgelse, der bestod udelukkende af en mammografi – røntgenundersøgelse af brystet – og ikke en klinisk mammografi, som består af mammografi, palpation (undersøgelse med hænderne, red.) og ultralyd, hvilket var og er den faglige korrekte undersøgelsesmetode. Derfor kan vi ikke med sikkerhed sige, at vi ikke havde opdaget kræften tidligere hos kvinderne,« forklarer Vagn Bach.

Ingen betydning for flertallet af de undersøgte kvinder

Cirka 2.600 patienter er gennemgået i perioden 1. januar 2016 til 24. maj 2017. I november 2016 viser en klagesag til Styrelsen for Patientsikkerhed, at der i pågældende sag ikke var visiteret korrekt.

»For størstedelen af kvinderne, så har det ikke haft nogen betydning. Flere af dem er undersøgt flere gange i perioden, og andre har ikke haft nogen symptomer på kræft. Da der indkaldes til undersøgelse hvert andet år, så vælger vi at gå to år tilbage i journalerne – i alt 2.600 kvinder – og gennemgår deres visitationer. Efter den gennemgang beslutter vi i første omgang, at 645 kvinder skal genindkaldes til en ny undersøgelse,« siger Vagn Bach.

Brev forklarede ikke alvoren overfor de genindkaldte

De 645 kvinder modtog alle et tilbud om en ny undersøgelse. Men Styrelsen for Patientsikkerhed har efterfølgende påpeget, at brevet ikke forklarede alvoren korrekt overfor kvinderne, og har indskærpet dette overfor Ringsted Sygehus.

»I vores brev til de implicerede kvinder har vi ikke været præcise nok, og har dermed ikke fået forklaret, at deres undersøgelse har været mangelfuld og ikke mindst alvoren bag. Det kan desværre være en årsag til, at ikke alle kvinder har takket ja til tilbuddet om en ny undersøgelse. Vi vil nu igen tage personlig kontakt til alle kvinderne, og forklare dem situationen og tilbyde dem en ny undersøgelse,« siger Vagn Bach.

Kun 395 kvinder takkede i første omgang ja til en ny undersøgelse, men Ringsted Sygehus opfordrer nu de resterende kvinder til at blive undersøgt. Sygehuset kontakter selv kvinderne for at tilbyde en ny undersøgelse.

Først modtog kun 645 kvinder tilbud om ny undersøgelse

Styrelsen for Patientsikkerhed har ligeledes bedt Ringsted Sygehus om at udvide gruppen af kvinder, som skal tilbydes en ny undersøgelse, da deres første undersøgelse var mangelfuld.

»Vi har gennemgået alle 2.600 forløb, og kom på den baggrund frem til, at 645 skulle undersøges igen. Styrelsen for Patientsikkerhed har efterfølgende påpeget, at der er yderligere cirka 90 kvinder, som ligeledes bør tilbydes en ny undersøgelse, og dem har vi ligeledes taget personlig kontakt til, så alle 735 kvinder er kontaktet,« siger Vagn Bach.

Alle undersøgelser på kvinder med symptomer, der er foretaget efter den 24. maj 2017, er foretaget efter alle gældende standarder.


Foto: Ændringer i vores CMS har medført, at fotokrediteringer mellem den 6. og den 19. december 2019 er forkerte.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.