Nyt samarbejde mellem praktiserende læger og sygehuse

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Region Sjælland og de praktiserende læger har indgået en ny aftale, som skal styrke samarbejdet mellem sygehus, psykiatri og de praktiserende læger.

Region Sjælland og de praktiserende læger har indgået en ny aftale om praksiskonsulenter, der skal være sygehusledelsernes sparringspartnere i samarbejdet og dialogen om de fælles patienter. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Patienterne skal opleve et veltilrettelagt samarbejde

Denne nye aftale skal styrke samarbejdet mellem sygehus, psykiatri og de praktiserende læger.

»Vi styrker nu vores gode samarbejde med de praktiserende læger, og det er jeg rigtig glad for,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S) og fortsætter:

»Patienterne skal opleve samarbejdet som veltilrettelagt og koordineret. Med et sundhedsvæsen, som ændrer sig hastigt, er det vigtigt, at patienter og pårørende oplever, at de mange led i kæden hænger sammen. Her får praksiskonsulenterne en vigtig rolle.«

Skal forbedre sammenhængen i sundhedsvæsenet

En praksiskonsulent er en praktiserende læge, der – udover at passe patienterne i sin lægeklinik – ansættes til opgaven som sygehus- og psykiatriledelsernes sparringspartner.

»Jeg glæder mig rigtig meget over, at der er indgået en aftale om praksiskonsulent-ordningen, og over det gode samarbejde mellem Praktiserende Lægers Organisation og Region Sjælland om udviklingen af det tværsektorielle samarbejde,« siger Ulrik Hesislev, formand for PLO Sjælland og fortsætter:

»Vi har et stort ønske om at forbedre sammenhængen i sundhedsvæsenet. Den enkelte praksiskonsulent bliver tilknyttet et akutsygehus – eller psykiatrien – og skal bidrage til at udvikle og smidiggøre samarbejdet om de fælles patienter.«

Den nye aftale om skal også ses som en del af den store udviklingsproces, som det nære sundhedsvæsen står overfor, hvor flere patienter skal behandles i eget hjem. Sygehuse og psykiatri vil nu begynde at ansætte de første praktiserende læger som praksiskonsulenter og tage fat på samarbejdet om udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

Øverst: Regionshuset. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.