Mange unge flytter væk fra Region Sjælland

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 11 måneder siden.

Zand.News – 3.500 af de unge mellem 20-24 år, der i sidste år boede i Region Sjælland, er flyttet fra regionen. Det viser en ny uddannelsesanalyse.

Jagten på en videregående uddannelse får flere tusinde unge til at flytte ud af Region Sjælland. Det viser en uddannelsesanalyse, som Epinion har gennemført for regionen. Det oplyser regionen i end pressemeddelelse.

De helt store byer er blevet ungdommens studiebyer

3.500 af de unge mellem 20-24 år, der i sidste år boede i Region Sjælland, er flyttet fra regionen. Det viser en ny uddannelsesanalyse, som Epinion har gennemført for Region Sjælland.

Det er især jagten på en videregående uddannelse, der får de unge til at rykke teltpælene op. Peter Jacobsen (DF), der er formand for Region Sjællands udvalg for Regional Udvikling, ærgrer sig over den store fraflytning.

»Vi har de seneste tyve år set, at de unge i stigende grad tager til de store byer, fordi det er der, uddannelsesmulighederne er størst,« siger Peter Jacobsen og fortsætter:

»Så mens de store byer er blevet ungdommens studiebyer, er uddannelserne i Region Sjælland lukket. Det er problematisk, da regionens virksomheder er afhængige af, at de kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft i nærområderne.«

Uddannelsesniveauet i Region Sjælland er landets laveste

Region Sjællands uddannelsesanalyse 2021 viser også, at uddannelsesniveauet i Region Sjælland er landets laveste. For eksempel har hele 29 procent af de 25-årige i regionen endnu ikke har fået en ungdomsuddannelse.

»Trods mange gode indsatser må vi konstatere, at det er meget vanskeligt at få flere af vores unge til at tage en ungdomsuddannelse. Det er en udfordring for regionen, men så sandelig også de unge, der risikerer at blive hægtet af. Der er behov for, at vi sammen med kommuner og uddannelsesinstitutioner tager et fælles ansvar,« siger Jens Ravn (V), der er næstformand i Region Sjællands udvalg for Regional Udvikling, og fortsætter:

»Region Sjælland er en attraktiv region med gode vilkår for vækst og udvikling, og det skal vi fortsætte med at være. Vi kan ikke leve med, at næsten en tredjedel af de 25-årige i Region Sjælland ikke har en ungdomsuddannelse.«

Flere faglærte er på vej fra erhvervsuddannelserne

I Region Sjælland er der dog glæde over, at næsten en fjerdedel af grundskoleeleverne, helt i tråd med de politiske ambitioner, vælger at fortsætte på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

»Vi har hårdt brug for flere faglærte unge til for eksempel Femern-forbindelsen og i plejesektoren. Der bliver færre ufaglærte i fremtiden, og hvis ikke de rette kompetencer er til stede, vil vores virksomheder enten flytte eller miste konkurrencekraft,« siger Peter Jacobsen og fortsætter:

»Det er en fælles opgave, som alle i Region Sjælland – og i Folketinget – skal tage alvorligt og samarbejde om, og derfor er jeg glad for, at næsten en fjerdedel af regionens unge vælger det spor allerede efter grundskolen.«

Politikerne i Region Sjælland får heller ingen demografiske gaver i de kommende år. Regionen ser nemlig ind i en fremtid med et stort fald i antallet af unge i alderen 15-17 år. I 2030 forventes der at være cirka 5.000 færre unge i den aldersgruppe end i 2019.

Læs Uddannelsesanalyse 2021 på: regionsjaelland.dk (pdf).

Øverst: Uddannelsesanalyse 2021. (Foto: Skærmbillede / Region Sjælland / Epinion). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.