Erhvervsvenligheden svinger op og ned på Vestsjælland

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – Slagelse Kommune har de seneste år kæmpet med en lav placering i DI’s Lokal Erhvervsvenligheds-undersøgelse, men rykker i år fra nr. 81 til 79. Et lille ryk – men dog i den rigtige retning, lyder det fra DI. Til gengæld er virksomhederne mindre tilfredse med Slagelse, når det handler om indsatsen for at sikre arbejdskraft.

De vestsjællandske kommuner placerer sig både i top, bund og midte i DI’s (Dansk Industri) Lokal Erhvervsvenlighed 2021. Ingen placerer sig blandt landets 10 bedste erhvervskommuner, men i flere kategorier ligger Sorø, Slagelse og Ringsted helt i top på Sjælland og flot placeret blandt de 10 bedste på landsplan. Det skriver DI Vestsjælland i en pressemeddelelse.

Sorø Kommune: Sjællandsmester i grøn udvikling

I den nye kategori, Grøn Udvikling, indtager Sorø en flot 11. plads på landsplan og ligger i top som den bedste kommune i denne kategori på hele Sjælland. Samtidig er kommunen dog faldet ud af top ti i den samlede placering, om end den stadig ligger flot på en 23. plads.

Og når det handler om virksomhedernes overordnede vurdering af erhvervsvenligheden, så er den midtsjællandske kommune den 10. bedst vurderede i landet. Det kan blandt andet skyldes, at kommunen også klarer sig rigtig godt, når det handler om information og dialog mellem virksomheder og politikere såvel som embedsfolk. Her ender Sorø nemlig på en flot 15. plads.

»Det er ærgerligt, at Sorø ryger ud af top 10 i den samlede placering, men det er heldigvis ikke udtryk for, at virksomhederne er blevet utilfredse med kommunen i væsentlig grad. Samtidig er det flot, at kommunen placerer sig helt i top på Sjælland både hvad angår Overordnet Erhvervsvenlighed og Grøn Udvikling. Det peger i retningen af de udfordringer, som vi står overfor i fremtiden, og vi kan kun opfordre til at fortsætte det gode arbejde,« siger Jan Bybjerg Pedersen, der er formand for DI Vestsjælland.

Det går den rigtige vej i Ringsted Kommune

Ringsted Kommune bevæger sig gradvist i den rigtige retning i DI’s Lokal Erhvervsvenligheds undersøgelse. Fra en placering som nr. 51 i 2020 flytter kommunen sig til nr. 45. Men når det handler om kategorien Skatter, Gebyrer og Erhvervsarealer, så er Ringsted helt i top.

En 7. plads på landsplan – og en første plads på Sjælland understreger, at den massive investering i udvikling af erhvervsjord ved Ringsted har givet pote. Også i kategorien Infrastruktur og Transport ligger Ringsted flot som nr. 15, og det afspejler bl.a. en høj tilfredshed hos virksomhederne med medarbejdernes muligheder for både at benytte kollektiv transport og bil på vej til arbejde.

Til gengæld har kommunen et efterslæb, når det handler om at sikre grøn udvikling, hvor den lander på en 82. plads – det er især manglende bæredygtige og grønne udbud og indkøb såvel som kommunale initiativer, der bidrager til bæredygtig omstilling i virksomhederne, som trækker ned. Også de digitale rammer er udfordret i kommunen – her ligger den nr. 89.

»Ringsted har i den grad formået at udnytte sin geografisk gavnlige placering i et knudepunkt midt på Sjælland. Det skaber grobund for at tiltrække både flere virksomheder, men også flere borgere. Det strategiske fokus håber vi, at kommunen også vil overføre til de områder, hvor den halter, for der er i den grad basis for en bedre placering i undersøgelsen af Ringsted i de kommende år,« siger Jan Bybjerg Pedersen.

Slagelse Kommune har glæde af sin geografiske placering

Slagelse Kommune har de seneste år kæmpet med en lav placering i DI’s Lokal Erhvervsvenligheds-undersøgelse, men rykker i år fra nr. 81 til 79. Et lille ryk – men dog i den rigtige retning.

Til gengæld imponerer kommunen i kategorien Infrastruktur og Transport, hvor den lander på en 10. plads på landsplan – og som den bedste på Sjælland. Det er især virksomhedernes vurdering af det kommunale vejnet og medarbejdernes mulighed for at benytte kollektiv transport til arbejde, der giver en god placering.

Til gengæld er virksomhederne mindre tilfredse, når det handler om indsatsen for at sikre arbejdskraft, hvor kommunen lander som nr. 92. Det er især kommunens indsats for at tiltrække og sikre kvalificeret arbejdskraft og jobcentrenes samarbejde med virksomheder, der trækker ned.

I uddannelseskategorien lander Slagelse Kommune på en 29. plads og dermed i den bedste tredjedel. Kommunen har mange aktiviteter i gang, og det kan ses. Desværre er den overordnede vurdering af erhvervsvenligheden under landsgennemsnittet, hvad der placerer kommunen som nr. 81.

»Slagelse Kommune er jo en af de bedst geografisk placerede kommuner i hele landet. Midt imellem København og Odense og med mange uddannelsesinstitutioner og spændende virksomheder. Desværre ser vi, at kommunen har svært ved at rykke på opfattelsen af erhvervsvenligheden, og det er ærgerligt. Nu da vi nærmer os kommunalvalget, vil jeg derfor komme med en appel til kandidaterne: Husk erhvervslivet – og husk det gode samarbejde – også i byrådet,« siger Jan Bybjerg Pedersen.

Kalundborg Kommune skal få styr på byggesagerne

Kalundborg Kommune rykker fra nr. 59 til nr. 62 i DI’s Lokal Erhvervsvenlighed 2021. På den overordnede erhvervsvenlighed får kommunen dog et flot skudsmål med en vurdering fra virksomhederne, der giver en 22. plads. Også på Grøn Udvikling får kommunen en flot placering som nr. 14, og det skyldes især kommunens genanvendelse af affald og indsatsen overfor klimatilpasning.

Til gengæld er der andre parametre, som kalder på handling. Det gælder vigtige kategorier som Sagsbehandling (nr. 90) og Information og Dialog med kommunen (nr. 73). Byggesagsbehandlingen volder både problemer, hvad angår sagsbehandlingstiden og den måde, kontakten foregår på.

»Det er afgørende, at Kalundborg Kommune får bedre styr på så vigtige sagsområder som byggesager og dialogen med virksomhederne. Der ligger mange mindre og mellemstore virksomheder i Kalundborg, som er meget afhængige af, at der er fokus på en hurtig og effektiv løsning af disse sager. Vi er opmærksomme på, at kommunen er i gang med at styrke området, og nu ser vi frem til, at det også afspejler sig i statistikken og oplevelsen hos virksomhederne,« siger Jan Bybjerg Pedersen.

Kun uddannelse trækker op i Odsherred Kommune

Det står skidt til med vurderingen af den overordnede erhvervsvenlighed i Odsherred Kommune. Virksomhederne placerer kommunen som nr. 91 i denne kategori – og med en lav placering i mange af de øvrige kategorier får Odsherred Kommune en samlet placering på landsplan som nr. 88 – 5 pladser tilbage fra 2020.

Her er det særligt vurderingerne i kategorierne Infrastruktur og Transport, Arbejdskraft, Sagsbehandling, Skatter, Gebyrer og Erhvervsarealer og Information og Dialog med kommunen, der trækker ned.

Der er dog også en positiv nyhed for Odsherred Kommune. Kommunen ligger nemlig pænt placeret som nr. 38 i kategorien Uddannelse. For på trods af en demografi med mange borgere uden uddannelse er kommunen god til at få de unge til at vælge erhvervsfaglige uddannelser og til at samarbejde med lokale virksomheder samt sende udskolingselever i erhvervspraktik.

»Odsherred Kommune har nogle områder, hvor der skal arbejdes fokuseret med at skabe bedre rammer for erhvervslivet. Kommunen har i år oprettet et erhvervskoordinationsudvalg, og vi håber, at det kan være med til at skabe fornyet energi og fokus på området i kommunen, og at vi kan se en bedre vurdering af erhvervsvenligheden i kommunen fremadrettet,« siger Jan Bybjerg Pedersen.

Holbæk Kommune rykker hele 17 pladser frem

Efter et kedeligt fald i 2020 er Holbæk nu på rette vej i DI’s Lokal Erhvervsvenlighed 2021. Fra en plads som nr. 77, står der nu nr. 60 ved Holbæk, og spørger man virksomhederne alene om den overordnede erhvervsvenlighed, så er kommunen endt på en 57. plads.

Bedst placeret er kommunen i kategorien Brug af Private Leverandører, hvor den ender på en flot 18. plads, og den er også godt placeret i kategorien Grøn Udvikling som nr. 37.

Værst står det til i kategorien Uddannelse (nr. 92). Her er der brug for mere systematisk skole-virksomhedssamarbejde og samarbejde med Åben Skole-aktører. Også obligatorisk erhvervspraktik vil kunne give et nøk opad. Flere unge skal også gå erhvervsuddannelsesvejen – målet om, at 25 procent vælger en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse i 2020, er nemlig ikke nået.

»Det er nødvendigt med et styrket samarbejde mellem kommune og virksomheder, så der meget målrettet kan arbejdes sammen om at få de unge ud på arbejdsmarkedet. Det er både vigtigt for de unge, men også for virksomhederne, som jo er de arbejdspladser, de gerne skal ud og være en aktiv del af,« siger Jan Bybjerg Pedersen.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Slagelse Media). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.