CEPOS: Besparelser ved at ophæve monopol på kollektiv trafik

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 5 år siden.

CEPOS-analyse viser, at der vil være store gevinster for de rejsende, hvis det offentliges monopol på kollektiv trafik bliver fjernet. Rejsende kan opnå besparelser på op imod 40 procent, hvis det bliver tilladt at konkurrere med de offentlige selskaber. I Skælskør vil besparelsen være på 10 procent og et skift på en rejse til København.

Besparelserne er opgjort på baggrund af de samlede rejseomkostninger for privatpersoner, hvilket vil sige den samlede pris for rejsen i form af billetpris og værdien af passagerens tid. Det vil for eksempel være 10 procent for en rejse fra Skælskør til København. Dertil kommer, at den rejsende vil undgå et skift.

Mange danskere er afskåret fra at få privat kollektiv trafik

“En stor del af danskerne er ved lov afskåret fra at få privat kollektiv trafik. Vi har analyseret de potentielle gevinster for udvalgte byer ved at tillade fjernbusser at konkurrere med trafikselskaberne og DSB på interne rejser i Region Sjælland og Region Hovedstaden, og vores analyse viser, at de samlede rejseomkostninger − som ud over billetprisen består af den tid, man bruger på rejsen − kan falde med op til 72 kr. pr tur uden for myldretiden,” fortæller Jonas Herby, specialkonsulent CEPOS.

En stor del af danskerne er afskåret fra at få privat kollektiv trafik, men CEPOS har analyseret de potentielle gevinster ved at tillade fjernbusser at konkurrere med trafikselskaberne og DSB på interne rejser i Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Analysen følger Transportministeriets standardmetode for opgørelse af rejseomkostninger og viser, at de samlede rejseomkostninger (som udover billetprisen består af den tid, som man bruger på rejsen) kan falde med op til 72 kroner per tur uden for myldretiden. I myldretiden er potentialet mindre, fordi busserne risikerer at køre langsommere. Det oplyser CEPOS i en pressemeddelelse.

Det er forbudt for private at konkurrere mod det offentlige

Det er forbudt for private at drive kollektiv trafik i konkurrence med det offentlige, med mindre ruten enten strækker sig over mere end to trafikselskabers områder, over mere end området for trafikselskabet på Sjælland og øerne eller over mere end Bornholms Regionskommunes område.

Det er især uden for myldretiden, at fjernbusserne vil have et stort potentiale for at forbedre den kollektive trafik. I myldretiden er potentialet mindre, hvilket primært skyldes, at bussen bliver påvirket af trængslen på indfaldsvejene til København.

Men CEPOS kan ikke afvise, at der alligevel vil være en forbedring for visse passagerer og dermed et forretningsmæssigt potentiale, fordi nogle borgere vil foretrække at rejse uden skift. Dertil kommer borgere, som foretrækker fjernbussen, fordi billetten er billigere.

Anbefaler folketinget at fjerne restriktionerne på operatører

CEPOS anbefaler i sin analyse, at Folketinget fjerner restriktionerne på private kollektive operatører. Det første skridt bør være at fjerne den geografiske begrænsning, der forhindrer private kollektive operatører i at servicere rejsende på korte og mellemlange rejser.

Center for Politiske Studier (CEPOS) er en borgerlig-liberal tænketank, der er uafhængig af økonomiske midler fra politiske organisationer eller politiske partier, men har en stor række af private donorer.

Download: Analyse/notat i pdf-fil.

Genrefoto: Mike Wagner / Freeimages

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.