Børn får svampeinfektion af deres marsvin

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – »Børnene har typisk kraftige udslæt på hals og ansigt, og i nogle tilfælde udvikler infektionen sig til store sår i hårbunden, som er komplicerede at få bugt med. I nogle tilfælde kan udslettet medføre kronisk skaldede pletter i hårbunden.«

En stigning i børn smittet med svamp fra marsvin får en hudlæge på Sjællands Universitetshospital til at opfordre dyrehandlere til at screene dyrene, så kun raske dyr bliver solgt videre til børnefamilier. Det skriver Region Sjælland i en meddelelse.

38 procent af marsvinene var smittebærere af sygdommen

De sidste par år har overlæge Ditte Saunte på Hudafdelingen oplevet en stigning i svampeinfektioner hos børn. Infektionen hedder i folkemunde ringorm, men er i virkeligheden en svamp, og i disse tilfælde en type, som bliver overført fra gnavere som marsvin, hamstere og kaniner.

Ringorm er en svamp, som kan overføres ved berøring. Denne type hedder Trichophyton Benhamiae og smitter fra gnavere til gnavere og fra gnavere til mennesker, men ikke fra menneske til menneske.

»Børnene har typisk kraftige udslæt på hals og ansigt, og i nogle tilfælde udvikler infektionen sig til store sår i hårbunden, som er komplicerede at få bugt med. I nogle tilfælde kan udslettet medføre kronisk skaldede pletter i hårbunden,« fortæller Ditte Saunte.

Aktiv svampeinfektion på et marsvin. (Foto: Region Sjælland).

Den udvikling fik Ditte Saunte til at sætte et forskningsprojekt i gang i samarbejde med Herlev og Gentofte Hospital og Statens Seruminstitut. De ville finde ud af, hvordan børnene blev smittede. De undersøgte marsvin, kaniner og hamstere hos 17 dyrehandlere på Sjælland.

Man tjekker, om dyrene har svampen ved at køre en tandbørste henover pelsen og sende den til analyse for svamp. Marsvinene kan smitte også som bærere af sygdommen uden selv at være blevet synligt syge.

Resultatet viste, at svampen primært var til stede hos marsvinene. Ingen kaniner var smittet, 6 procent af hamsterne var smittebærere, mens 38 procent af marsvinene var smittebærere af sygdommen.

Ar med skaldet plet på et marsvin. (Foto: Region Sjælland).

Børnene bliver smittede, når de kæler med deres marsvin

»Det var meget overbevisende resultater, som klart viser os, at børnene bliver smittede, når de kæler med deres marsvin. Derfor dette opråb, for det er nødvendigt, at dyrehandlerne tager ansvar for, at marsvinene er raske, når de bliver solgt til familierne,« siger Ditte Saunte.

Undersøgelsen viste også, at det først og fremmest er de marsvin, som dyrehandlerne har købt udefra, som er smittede. Hvis de har avlet dem selv, er de oftest raske.

Derfor kan dyrehandlerne løse problemet ved for eksempel at holde dyrene i karantæne, indtil de er testet og erklæret uden smitte, før de sælger dem videre. Alternativt skal de sikre sig certifikat på, at dyrene er raske, når de køber dem.

Forskningsprojektet har Ditte Saunte udført i samarbejde med Viktoria Sigsgaard (Hudafdeling i Roskilde). Maiken C. Arendrup og Rasmus Krøger Hare fra Statens Serum Institut og Hasan Gökcer Tekin og Claus Zachariae fra Herlev og Gentofte Hospital.

Øverst: Ringorm er en svamp, som kan overføres ved berøring. Denne type hedder Trichophyton Benhamiae. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.