10.246 pensionister i regionen får mere i pension

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Zand.News – Mange pensionister, som bor i Region Sjælland, vil få væsentlig mere udbetalt fra PensionDanmark i 2019.

Pensionsudbetalingerne stiger med mellem 5-25 procent

Januar kan for mange danskere være et økonomisk træk i håndbremsen efter julens fest og gavmildhed.

Men over 50.000 pensionister hos PensionDanmark vil i stedet opleve, at deres pensionsudbetalinger fremadrettet stiger med mellem 5-25 procent. 10.246 af dem bor i Region Sjælland.

»Vi justerer, så de fleste pensionister hos PensionDanmark fra januar vil få mærkbart højere udbetalinger fra den livsvarige pension,« siger Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark.

De højere udbetalinger sker samtidig med, at de fleste andre danske pensionskunder oplever, at forventninger til højere levealder og lavere afkast de kommende år betyder, at de skal sænke forventningerne til udbetalinger fra pensionsopsparingen en anelse.

Reserverede penge gør det muligt at gå mod strømmen

Når PensionDanmark alligevel kan gå mod strømmen, skyldes det blandt andet, at arbejdsmarkedspensionsselskabet – med mange almindelige lønmodtagere som håndværkere, chauffører, frisører og rengøringsassistenter blandt medlemmerne – har reserveret penge til en såkaldt udjævningsmekanisme.

Den gør det muligt, at pensionisternes udbetalinger løbende kan sættes op, hvis priserne stiger.

»Vi har måske været for forsigtige med at holde medlemmernes udbetalinger på et niveau, hvor de har undgået større udsving i deres udbetalinger, når renter, afkast eller priserne i supermarkedet slog nogle slag undervejs. Vi mener nu, at vi har fundet en bedre balance, så pensionisterne får flere penge i hånden hver måned uden, at de samtidig står over for en unødigt stor risiko for, at udbetalingerne sættes ned igen,« forklarer Torben Möger Pedersen.

Fakta om udjævningsmekanismen i PensionDanmark

Udbetalinger til pensionister kan svinge med udviklingen i afkast, forventninger til medlemmernes levetid og renteniveauet.

For at dæmpe konsekvenserne af disse svingninger fastlægges udbetalingerne i PensionDanmark med plads til en reserve, der kan aktiveres, så det enkelte medlems udbetalinger kan stige, hvis priserne stiger.

PensionDanmarks justering betyder, at over 51.000 pensionister fra januar 2019 får mellem 5-25 procent mere udbetalt, end de gjorde i december 2018.

Meget få pensionister vil opleve, at deres udbetaling enten stiger med under 5 procent eller med 25-30 procent.

Stigningerne i udbetalinger til pensionisterne gælder på den livsvarige pension, som pensionisterne modtager hver måned hele livet fra, de går på pension. Eventuel ratepension eller aldersopsparing er ikke berørt af justeringen.

PensionDanmarks seneste justering betyder samtidig, at der vil være plads til færre reguleringer fremadrettet og en lidt større mulighed for, at udbetalingerne skal justeres ned igen.

(Foto: PensionDanmark).

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.