Op til 317 bliver opsagt i Region Sjælland

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Zand.News – Region Sjælland står i en økonomisk vanskelig situation og forventer at afskedige op til 317 medarbejdere. Dog er der håb om omplaceringer fremfor afskedigelser.

Generelt underskud på regionens 2019-budget

Baggrunden for besparelserne i Region Sjælland er et generelt underskud på regionens 2019-budget, som er udfordret af udgifter til blandt andet behandling af flere patienter med mere komplicerede sygdomme og mere effektiv, men dyrere sygehusmedicin.

Oveni kommer, at især Sjællands Universitetshospital skal indhente et underskud på 2018-budgettet samt en politisk beslutning om at indskrænke administrationen.

»Det er en trist og hård tid for alle,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S) og fortsætter:

»Det er dog en trøst, at det er lykkedes at nedbringe antallet af afskedigelser, da der er en del ubesatte stillinger, som ikke genbesættes. Alligevel må vi sige farvel til mange gode medarbejdere, og det er vi kede af. Samtidig er det klart, at sådanne reduktioner ikke kan undgå at gå ud over den service, som patienterne vil opleve.«

Omplacering for at nedbringe afskedigelserne

»Vi gør fortsat alt, hvad vi kan for at nedbringe antallet af afskedigelser yderligere ved at tilbyde omplaceringer,« fastslår Heino Knudsen og forklare videre:

»Der er stadig afdelinger på sygehusene, hvor der er brug for flere hænder. For eksempel er der allerede stillinger, vi vil tilbyde cirka 50 medarbejdere. Men da det adskiller sig væsentligt fra det, medarbejderne laver i dag, er det et formelt krav, at vi lader medarbejderne vælge, om de vil have den nye stilling, eller om de hellere vil afskediges.«

Jobbank med fortrinsret til at søge kommende job

Region Sjællands tryghedsordning giver også de afskedigede medarbejdere mulighed for at komme i jobbank og få en fortrinsret til at søge de job, der senere bliver opslået.

»Samtidigt er vi indstillet på at lave gode løsninger sammen med de faglige organisationer, der kan hjælpe vores medarbejdere videre og afbøde de negative konsekvenser,« siger Heino Knudsen.

Tirsdag den 23. oktober 2018 er der forhandling med de faglige organisationer efter loven om masse-afskedigelser. Afskedigelserne sker i november.

Stort set alle faggrupper og både medarbejdere og ledere bliver berørt – sygeplejersker, lægesekretærer, sosu-assistenter, administrativt personale, læger, bioanalytikere og andre faggrupper.

Forslag om fremrykning af dele af sygehusplanen

Som en del af den økonomiske plan har administrationen desuden stillet forslag om en fremrykning af dele af sygehusplanen, hvilket kræver en politisk godkendelse. Formålet er at skabe højere effektivitet og sikre kvaliteten ved at samle afdelinger, der i dag ligger på to sygehuse.

»Forslagene fra administrationen skal nu princip-drøftes i Regionsrådets forretningsudvalg, med henblik på at vurdere om vi fra administrationens side skal gå videre med planlægningen og herunder drøftelser med medarbejderne,« fastslår administrerende direktør Per Bennetsen.

Fakta og overblik over de forventede konsekvenser

Samlet i hele Region Sjælland:

  • Afskedigelser af 317 årsværk – heraf er der ledige stillinger til cirka 50 medarbejdere.
  • Nedlæggelse af stillinger, som i dag er ubesat, udgør 278 årsværk.
  • I alt 595 berørte årsværk.

Heraf fordeling på sygehusene:

  • Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Køge er hårdest ramt med afskedigelser svarende til 215 årsværk (derudover nedlægges 145 ubesatte stillinger).
  • Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse: Afskedigelser svarende til 25 årsværk (derudover nedlæggelse af 36 ubesatte stillinger).
  • Nykøbing F. Sygehus: Afskedigelser svarende til 31 årsværk (derudover nedlæggelse af 28 ubesatte stillinger).
  • Holbæk Sygehus: Afskedigelser svarende til 11 årsværk (derudover nedlæggelse af 20 ubesatte stillinger).
  • Regionshuset i Sorø: Afskedigelser svarende til 26 årsværk (derudover nedlæggelse af 30 ubesatte stillinger).
  • Psykiatrien er friholdt, bortset fra administrationen.

Foto: Region Sjælland.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.