Strammere krav for kontanthjælp til indvandrere og flygtninge

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Regeringen vil gøre det sværere at få ret til kontanthjælp med nye krav til ophold og beskæftigelse. Fremover skal man have opholdt sig i Danmark i 9 ud af 10 år for at få ret til hjælp, og man skal have arbejdet 2 ½ år i fuldtidsbeskæftigelse.

I dag stiger ledige automatisk i ydelse, når de efter 7 år på integrationsydelse får ret til uddannelses- eller kontanthjælp. Men nu indfører regeringen både et skrappere opholdskrav og et beskæftigelseskrav.

Fremover skal man have opholdt sig i Danmark i mindst 9 år ud af de seneste 10 år for at få ret til enten uddannelses- eller kontanthjælp. Samtidig skal man have arbejdet svarende til 2 ½ års fuldtidsbeskæftigelse.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) understreger, at forudsætningen for at få adgang til uddannelses- og kontanthjælp bør være, at man bidrager aktivt til det danske samfund.

“Man skal ikke kunne vente sig til kontanthjælp. Fremover får man kun adgang til fuld kontanthjælp, hvis man har været i Danmark længe og vist vilje til at forsørge sig selv. Har man været passiv og uden for arbejdsmarkedet, så må man blive på den lavere integrationsydelse,” siger Inger Støjberg.

Hun glæder sig over, at de nye regler tilskynder flere til at få en mere fast tilknytning til arbejdsmarkedet, som styrker integrationen og vejen til et godt liv i Danmark:

“Integrationen sker nu engang bedst på arbejdsmarkedet, hvor man bidrager til samfundet, og hvor man får danske kolleger, man kan tale dansk med og lære af. Derfor er det godt og vigtigt, at vi nu skaber den større tilskyndelse til at komme ud og arbejde, forsørge sig selv og blive integreret i det danske samfund,” fortsætter Inger Støjberg.

Beskæftigelseskravet kan som udgangspunkt opfyldes, hvis man har haft ustøttet beskæftigelse på ordinære vilkår i 2 år og 6 måneder inden for de seneste 10 år. Kravet kan også opfyldes, hvis man for eksempel har arbejdet på halv tid i 5 år eller har drevet selvstændig virksomhed.

Lovforslaget er sendt i høring fredag den 16. marts og fire uger frem.

Arkivfoto: Freeimages

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.