Ny styrelsesvedtægt: Mere til LA, mindre til oppositionen

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 5 år siden.

Byrådet i Slagelse skal første- og andenbehandle en revideret styrelsesvedtægt, som reducerer antallet af udvalg og udvalgsmedlemmer samt øger første viceborgmester Villum Christensens (LA) vederlag.

Den nuværende Styrelsesvedtægt 2018 blev vedtaget af Byrådet den 18. december 2017. Og den reviderede Styrelsesvedtægt 2018 (B) skal førstebehandles af Byrådet mandag den 19. marts 2018, så den kan danne de nye ramme for den politiske organisering fra den 1. april 2018.

I den nuværende styrelsesvedtægt er der følgende udvalg:

 1. Økonomiudvalg
 2. Beskæftigelsesudvalget
 3. Børne- og Ungeudvalget
 4. Erhvervs- og Turismeudvalget
 5. Handicap- og Psykiatriudvalget
 6. Kultur- og Fritidsudvalget
 7. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget
 8. Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget
 9. Seniorudvalget
 10. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

I udkastet til den reviderede styrelsesvedtægt er der følgende stående udvalg:

 1. Børne- og Ungeudvalget
 2. Forebyggelses- og Seniorudvalget
 3. Handicap- og Psykiatriudvalget
 4. Kultur- og Fritidsudvalget
 5. Miljø- og Planudvalget
 6. Social- og Beskæftigelsesudvalget
 7. Teknik- og Erhvervsudvalget

Mere til 1. viceborgmester, udvalgsformænd og medlemmer

Antallet af stående udvalg reduceres med andre ord til syv udvalg, og dertil kommer, at antallet af medlemmer reduceres fra syv til fem medlemmer. Dog reduceres Økonomiudvalget fra 9 til 7 medlemmer.

Samtidig lægges der op til at forøge vederlag til udvalgsmedlemmer fra 2,86 % til 4 % af borgmestervederlaget og fra 4 % til 5 % af borgmestervederlaget for alle næstformænd for stående udvalg. Dog bortfalder vederlag til næstformanden i Økonomiudvalget.

Samtidig øges vederlaget til 1. viceborgmester, Villum Christensen (LA), fra 7 % til 10 %, mens vederlaget til 2. viceborgmester, Ann Sibbern (DF), på 3 % bortfalder.

Overlap mellem udvalgenes ansvars- og kompetenceområder

Den officielle forklaring til ændringerne fremgår af dagsordenen til byrådsmødet den 19. marts 2018:

“I forbindelse med tilrettelæggelse af dagsordner for de stående udvalgs møder i 1. kvartal 2018 har der ved flere lejligheder været drøftet snitflader og afgrænsninger mellem en række af de stående udvalg.”

“Der er overlap mellem udvalgenes ansvars- og kompetenceområder, der medfører, at konkrete sager skal behandles samtidig i flere udvalg, og der er fagligt beslægtede opgaver, der er fordelt på forskellige fagudvalg.”

“Hertil kommer regeringens seneste Ghettoudspil, der vil give kommunen en ny større opgave, som skal placeres i et af de stående udvalg.”

Ingen grund til massiv indflydelse og udvalgsformandsposter

Dertil kommer, at borgmester John Dyrby Paulsen (A) sendte en opsigelse af samarbejdet til Venstre (V), Dansk Folkeparti (DF) og Det Radikale Venstre (RV) den 10. marts 2018:

“Vi ser dog ingen som helst grund til at holde fast i en samarbejdsaftale, der giver jer massiv indflydelse og udvalgsformandsposter, hvis vi alligevel bliver mødt af den samme oppositionspolitik og urimelige personangreb, som vi ville have oplevet uden samarbejdsaftalen,” skrev John Dyrby Paulsen.

Hertil svarede 2. viceborgmester Ann Sibbern (DF) igen på Facebook:

“Det er ligesom en børnehave, hvor der praktiseres konsekvenspædagogik- når de uartige børn ikke opfører sig ordentligt, så får de skæld ud og efter gentagne gange med skældud, så er det udenfor døren,” skrev Ann Sibbern.

“Opsigelsen forekommer os at være noget af en forhastet reaktion og manøvren vil uundværligt flytte fokus fra de reelle problemstillinger, at der bl a lige nu er manglen på professionel ledelseskraft i mindst 2 af vores forvaltninger,” fortsatte hun.

Ændringerne synes primært at påvirke oppositionen

Umiddelbart synes ændringerne primært at påvirke oppositionen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, som blandt andet får færre formandsposter.

Det betyder, at oppositionen også rammes på pengepungen. Samtidig mister Ann Sibbern (DF) sit viceborgmestervederlag, hvorimod Villum Christensen (LA) får et større viceborgmestervederlag.

Læs (pdf-fil) nuværende: Styrelsesvedtægt 2018
Læs (pdf-fil) udkast: Styrelsesvedtægt 2018 (B) (link virker ikke længere, Red).

Læs også: Dyrby opsiger byrådssamarbejde – mindretal svarer igen

Genrefoto: wildpixel / iStock

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.