Slut med jordbærsmag i vandepibecaféen

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Forbud mod rygning i skoletiden, smarte cigaretpakker og jordbærsmag i e-cigaretter samt skærpede krav til vandepibecaféer skal gøre Danmark til et foregangsland.

En national handleplan mod børn og unges rygning skal sætte en stopper for unges rygning med en bred vifte af initiativer, der blandt andet omfatter skjult tobak, røgfri skoletid og neutrale pakker.

Sammen med finanslovens løft af prisen til 60 kroner for en pakke cigaretter og stærkere indsatser på kontrol og rygestop er handleplanen et afgørende kursskifte i en helhjertet kamp mod den største helbredstrussel mod børn og unge.

Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Handleplanen skal stopper børn og unge med at ryge

Hver dag begynder 40 danske unge at ryge, og tallet er stigende. Fire ud af fem rygere starter, før de er 18 år.

Derfor er forebyggelse af rygning blandt børn og unge i fokus i ambitiøs og flerstrenget handleplan på tobaksområdet, som regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet står bag.

»Det her er et afgørende skridt for folkesundheden. Handleplanen skal nemlig effektivt sætte en stopper for, at børn og unge starter med at ryge, for hvis de fortsætter med at ryge som voksne, så ved vi, at næsten hver tredje af dem vil dø af det,« siger sundheds- og ældreministeriet Magnus Heunicke (S) og fortsætter:

»Samtidig skaber rygning stor ulighed i sundhed. Nu sætter vi ind med massiv handling og gennemfører det, som i årevis har været på ønskelisten hos patientorganisationer og fagfolk.«

Mange forbud skal gøre Danmark til et foregangsland

Med aftalen bliver tobakken gemt væk i butikkerne, der bliver indført standardiseret emballage for alle tobaksvarer og e-cigaretter for at undgå, at de forskellige mærker og symboler tillægges særlige egenskaber eller knyttes til forbilleder med videre.

Indsatser som røgfri skoletid på folkeskoler og ungdomsuddannelser, strengere straffe og skærpet reklameforbud skal også forebygge, at unge begynder at ryge.

Samtidig skal forbud mod salg af e-cigaretvæsker med alle andre smage end tobak og mentol forhindre, at e-cigaretterne bliver en vej til nikotin og almindelige cigaretter for de unge.

Med finansloven for 2020 er det besluttet at give afgifterne på tobak et kæmpe nøk opad, så en pakke cigaretter kommer til at koste 60 kroner.

»Med aftalen gør vi det hele på en gang, og det er med til at gøre Danmark til et foregangsland. Jeg er taknemmelig for den brede opbakning til aftalen blandt hovedparten af Folketingets partier. Samtidig ser jeg frem til at samarbejde med centrale aktører om at få det ud over rampen,« siger Magnus Heunicke og fortsætter:

»For jeg oplever, at der er en stærk opbakning på skolerne, i detailhandlen og i samfundet generelt til at få ændret rygekulturen. Det er vigtigt, for regler og påbud kan ikke gøre det alene. Vi skal alle hver især se det som en bunden opgave at medvirke til at gøre rygning usmart blandt børn og unge. Vi skal få dem til at tænke sig om en ekstra gang, inden de tænder den første cigaret.«

Øverst: Genrefoto. (Foto: Zeferli / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.