Rapport afdækker problemer med at få religiøs skilsmisse

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – »Den rapport er rystende. Vi lever i 2020. Ikke i middelalderen. De undertrykte kvinder skal kende deres rettigheder. De bestemmer selv, om de vil skilles,« siger udlændinge- og integrationsministeren.

En ny rapport viser, at nogle indvandrerkvinder har store problemer med at komme ud af samlivsforhold og få en religiøs skilsmisse.

Mange af kvinderne oplever vold og undertrykkelse, kender ikke deres rettigheder og har svært ved at få hjælp. Det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Mange har været udsat for vold og negativ social kontrol

En ny undersøgelse lavet af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – på vegne af Udlændinge- og Integrationsministeriet viser, at nogle etniske minoritetskvinder oplever, at en skilsmisse efter dansk ret fra Familieretshuset ikke anerkendes af den tidligere ægtemand, familien eller nærmiljøet.

Undersøgelsen er kvalitativ og afdækker ikke omfanget af kvinder, der har problemer med at blive skilt. Der er ikke tal for, hvor mange par der er viet religiøst og ikke er gift juridisk – eller ikke har fået vielsen registreret.

Hvis parret er viet ved en religiøs ceremoni, og manden ikke ønsker at opløse ægteskabet, kan han fastholde kvinden i forholdet mod kvindens vilje.

Kvinderne kan dermed ende i en situation, hvor de er skilt efter dansk lov, men efter religiøse normer stadig anses for at være gift. Mange af kvinderne har været udsat for vold og negativ social kontrol, og de kan have svært ved at søge og få hjælp fra systemet.

Det kan være svært at gennemskue, hvad en skilsmisse har af konsekvenser juridisk og socialt både for fagfolk og kvinderne selv. For at få hjælp opsøger kvinderne ofte imamer og islamiske autoriteter, der imidlertid er undvigende i forhold til at gå ind i skilsmissesager.

»Den rapport er rystende. Vi lever i 2020. Ikke i middelalderen. De undertrykte kvinder skal kende deres rettigheder. De bestemmer selv, om de vil skilles,« siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) og fortsætter:

»Og det er ikke nok med flere farverige pjecer. Fagfolk skal tættere på familierne. Voldelige ægtemænd skal mærke myndighederne i nakken. Vi vil ikke acceptere social kontrol.«

Øverst: Genrefoto. (Foto: Ninitta / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.