Pensionister får lige adgang til rabat på kollektiv transport

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – »Vores beregninger viser, at med den nye rabat vil godt 150.000 pensionister kunne rejse billigere med den kollektive transport, end de gør i dag. Så for dem er reformen en stor fordel. Vi kan også se, at det for cirka 60.000 pensionister vil blive dyrere at bruge kollektiv transport,« siger Movia

Din Offentlige Transport – som består af DSB, Metroselskabet og Movia – harmoniserer priser og rabatter for pensionister på hele Sjælland fra juni 2020.

Det skal sikre, at rabatterne kommer de sjællandske pensionister lige meget til gode og følger samme model, som blev indført vest for Storebælt i 2018. Det skriver Movia i en pressemeddelelse.

Movia: Den nuværende pensionistrabat er ulige fordelt

I dag kan pensionister på Sjælland, Lolland, Falster og Møn kun få pensionistrabat i DOT’s område, hvis de køber et tre-måneders pensionistkort – det såkaldte “mimrekort”. Men det er kun i alt hver sjette pensionist, der har købt et pensionistkort, og som dermed får adgang til rabat, når de bruger kollektiv transport.

Samtidig er rabatten ulige fordelt. I hovedstadsområdet har kun 17 procent af pensionisterne købt et pensionistkort. Uden for hovedstadsområdet er tilslutningen endnu lavere.

På Vestsjælland er det blot 3 procent af pensionisterne, der har købt et pensionistkort, mens tallet er helt nede på 1 procent i Sydsjælland. Årsagen er, at rabatten ikke kommer alle pensionister lige meget til gode. Det vil DOT nu lave om på.

»Den nuværende pensionistrabat er ulige fordelt og kommer derfor ikke alle pensionister lige meget til gode. Rabatten er attraktiv for pensionister, der bruger den kollektive transport meget i hovedstadsområdet,« siger talsmanden for DOT, ressourcedirektør Eskil Thuesen, og fortsætter:

»Men pensionister, der bor steder, hvor der ikke er så mange busser og tog, eller som ikke rejser så meget, får ikke glæde af rabatten. Det retter DOT nu op på med en ny pensionistrabat, som alle pensionister på Sjælland får lige adgang til.«

Priser og rabatter for rejser med rejsekort og periodekort på Sjælland blev harmoniseret for tre år siden. Til juni bliver priser og rabatter for pensionister og førtidspensionister på Sjælland så også harmoniseret, som det skete vest for Storebælt i 2018.

At det er uholdbart med ulige rabatter, har Folketingets statsrevisorer allerede fremhævet i 2015, hvor Rigsrevisionen kritiserede den manglende harmonisering af taksterne i den kollektive transport. Det er derfor en bunden opgave for DOT at harmonisere priserne til bus, tog og metro – også for pensionister.

Pensionister får 40 procent rabat på deres rejsekort

De nye priser og rabatter for pensionister og førtidspensionister træder i kraft til juni 2020.

Alle borgere, der er fyldt 65 år samt førtidspensionister, får 40 procent rabat, hvis man rejser på et rejsekort og herudover 20 procent rabat uden for myldretiden. Samtidig ophæves spærretiden, så man kan rejse med rabat hele døgnet.

Vil man have et pendlerkort, får man 25 procent rabat. Pendlerkort kan købes på rejsekort, men det kan også købes i DOT’s webshop på pap.

Der er i dag cirka 565.000 borgere, der er berettiget til pensionistkort i hele DOT’s område – det vil sige alderspensionister og førtidspensionister. 233.000 bruger kollektiv transport. Cirka halvdelen har i dag et rejsekort. På Vestsjælland er der i gennemsnit cirka 2.000 kunder på pensionistkort.

»Vi kan se, at omkring hver anden over 65 år allerede har et rejsekort. Har man et rejsekort med navn på, altså det, der hedder et personligt rejsekort, og er man fyldt 65 år, vil man automatisk få 40 procent rabat fra juni i år. Så her skal man ikke foretage sig noget,« siger Eskil Thuesen og fortsætter:

»Hvis man ikke har et rejsekort med navn på, kan man allerede nu oprette et, så får man automatisk rabatten til juni. Hvis man er førtidspensionist, skal man kontakte Rejsekort Kundecenter for at sikre, at man har et pensionist-rejsekort.«

Trafikselskaberne i DOT får hverken flere eller færre indtægter samlet set, når harmoniseringen af rabatterne træder i kraft.

»Det er en bunden opgave for trafikselskaberne at harmonisere priser og rabatter for pensionisterne. Når vi laver et system, hvor flere kan få glæde af rabatten, er det klart, at nogle vil få mindre rabat fremover,« forklarer Eskil Thuesen og fortsætter:

»Vores beregninger viser, at med den nye rabat vil godt 150.000 pensionister kunne rejse billigere med den kollektive transport, end de gør i dag. Så for dem er reformen en stor fordel. Vi kan også se, at det for cirka 60.000 pensionister vil blive dyrere at bruge kollektiv transport. I DOT kan vi derfor godt forstå, at de selvfølgelig ikke ser reformen som en gevinst.«

Kan være utrygt at skifte mimrekortet ud med rejsekortet

DOT vil i god tid før ikrafttrædelsen til juni sætte ind med omfattende information til pensionisterne, så de er klar til de nye priser og produkter.

»Vi er fuldt opmærksomme på, at det for nogle kan virke utrygt at skulle skifte det kendte mimrekort ud med rejsekortet. I DOT er vi derfor optaget af, at overgangen til rejsekortet bliver enkel og tryg med god information i ordentlig tid og personlig bistand til dem, der er usikre eller ikke har et familiemedlem, der kan hjælpe dem,« siger Eskil Thuesen.

Reformen gennemføres juni 2020. Man kan allerede nu få flere oplysninger på DOT’s hjemmeside på dinoffentligetransport.dk. Det er også planen, at DOT vil udarbejde en prisberegner, så man som pensionist eller førtidspensionist kan undersøge, om man rejser så meget, at det kan betale sig at købe et periodekort på sit rejsekort, eller om det bedre kan svare sig at rejse med sit almindelige rejsekort.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Movia). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.