Ofre og vidner til krigsforbrydelser bør kontakte politiet

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Zand.News – »Vigtigt, at ukrainske flygtninge, der nu bor i Danmark, og som har været ofre for eller været vidne til krigsforbrydelser, kontakter politiet, så sagerne kan blive efterforsket,« lyder det fra justitsministeren.

Justitsministeren opfordrer ukrainske flygtninge, der har været ofre for eller vidner til krigsforbrydelser i Ukraine, til at rette henvendelse til politiet. Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Gerne fotodokumentation og videodokumentation

Med henblik på at kortlægge om herboende ukrainske flygtninge har været udsat for eller været vidne til krigsforbrydelser i Ukraine, opfordrer justitsminister Mattias Tesfaye (S) ukrainske flygtninge til at kontakte politiet, hvis de har været udsat for eller været vidne til en krigsforbrydelse, eller hvis man i øvrigt er i besiddelse af oplysninger, der kan dokumentere en krigsforbrydelse, som for eksempel fotodokumentation, videodokumentation eller lignende.

Rigspolitiet har udarbejdet vejledninger målrettet personale og de fagpersoner, der er i kontakt med ukrainske flygtninge, samt vejledninger rettet mod nytilkomne flygtninge fra Ukraine. Vejledningerne er udgivet på dansk, engelsk, russisk og ukrainsk og findes på politi.dk. Endvidere er fagpersonale allerede blevet opfordret til at kontakte politiet, såfremt de har mistanke om, at en person har været udsat for eller har været vidne til krigsforbrydelser, eller hvis en person i øvrigt er i besiddelse af oplysninger om krigsforbrydelser.

»Situationen i Ukraine er frygtelig, og mange ukrainere er blevet tvunget til at flygte fra krigen. Vi skal som retssamfund sikre, at personer, der har begået krigsforbrydelser, bliver retsforfulgt. Derfor er det vigtigt, at ukrainske flygtninge, der nu bor i Danmark, og som har været ofre for eller været vidne til krigsforbrydelser, kontakter politiet, så sagerne kan blive efterforsket,« siger justitsminister Mattias Tesfaye.

Den Internationale Straffedomstol i Haag efterforsker

Krigsforbrydelser, folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden er samlebetegnelser for grove forbrydelser såsom drab, voldtægt, tortur, forsætlige angreb på civile under en væbnet konflikt, mishandling af fanger, tvangsforflyttelse af befolkninger, systematiske overgreb på bestemte befolkningsgrupper med videre. Danmark har gennem sin tiltræden af internationale konventioner mulighed for at efterforske og retsforfølge krigsforbrydelser, selvom forbrydelserne er begået uden for Danmark.

Den Internationale Straffedomstol i Haag, ICC, har efter anmeldelse fra en række nationer indledt en efterforskning af krigsforbrydelser begået i Ukraine siden den 21. november 2013. Danmark vil i samarbejde med Europol og Eurojust bidrage til ICC’s efterforskning af krigsforbrydelser i Ukraine. I forbindelse med indsamlingen af oplysninger om krigsforbrydelser i Ukraine har politiet indtil videre registeret to sager, der begge er blevet oversendt til Europol med henblik på videre efterforskning.

Øverst: Genrefoto. (Foto: VladK213 / iStock). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.