Fly- og flådeparade for H.M. Dronningen

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Korsor.News – Markeringen af regeringsjubilæet består af en overflyvning af Kongeskibet Dannebrog i Storebælt ved Korsør med alle flytyper i Flyvevåbnet og en flådeparade med næsten alle Søværnets skibstyper.

Forsvaret markerer Hendes Majestæt Dronningens 50-års-regeringsjubilæum den 29. august 2022 i farvandet ud for Korsør og på Flådestation Korsør. Det sker i forbindelse med Dronningens officielle besøg i Slagelse Kommune. Det oplyser Forsvarskommandoen i en pressemeddelelse.

Dronningen sejler til Flådestation Korsør efter paraderne

Markeringen af regeringsjubilæet består af en overflyvning af Kongeskibet Dannebrog i Storebælt med alle flytyper i Flyvevåbnet og en flådeparade med næsten alle Søværnets skibstyper. Ombord på Kongeskibet er Hendes Majestæt Dronningen og Forsvarschefen, som efter paraden til søs vil sejle til Flådestation Korsør, hvor Hæren, Søværnet og Flyvevåbenet alle er repræsenteret i en militærparade med taler og musik.

Militærparaden vil blive overværet af skolebørn fra Slagelse Kommune, ansatte på flådestationen samt et særligt inviteret publikum fra blandt andet lokale idrætsforeninger og lokale borgere, der har fået plads til paraden gennem lodtrækning om billetter.

Parader kan ses fra land eller på Forsvarets digitale platforme

Paraderne til søs foregår ud for Korsør og kan ses fra land, hvis vejret tillader det. Resten af landet kan følge med på Forsvarets digitale platforme, hvor først fly- og flådeparaden i Storebælt vil blive streamet live. Efter en pause vil også militærparaden og talerne på land blive streamet.

Overordnet tidsplan for Flådestation Korsør den 29. august 2022:

  • 07.30 – 09.30 Publikum, presse og deltagere ankommer.
  • 09.00 – 09.05 Live stream: Overflyvning af Dannebrog.
  • 09.05 – 09.25 Live stream: Flådeparade.
  • 10.30 – 11.25 Live stream: Parade med taler af de tre værnschefer.

Læs også: Dronningens program den 29. og 30. august i Slagelse Kommune

I flyparaden indgår 10 F-16 kampfly, Hercules C-130J, Challenger CL-604, to Merlin EH-101, Seahawk MH-60R, tre Fennec AS-550 og ni Saab T-17.

I flådeparaden deltager fregatterne Niels Juel, Absalon og Esbern Snare, inspektionsskibet Thetis, dykkerskibet Søløven, to patruljefartøjer af Dianaklassen, miljøskibene Gunnar Seidenfaden og Marie Miljø, to standardfartøjer af Holmklassen og de to skoleskibe Svanen og Thyra.

Publikum på kajen består af er 600 inviterede skolebørn fra Slagelse Kommune, 300 ansatte fra Flådestation Korsør samt 90 særligt inviterede fra Kongehuset, Forsvaret, Slagelse Kommune med videre.

Øverst: F-16 vil være blandt de mange flytyper, der vil markere regeringsjubilæet, ved at overflyve Kongeskibet Dannebrog i Storebælt ud for Korsør. Her overflyves Kongeskibet i august 2018 ved Lolland. (Foto: Lars Richter / Forsvaret). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.