Nu kan du snart komme til frisør igen

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Zand.News – Forbuddene mod frisører og visse liberale erhverv ophæves med virkning fra mandag.

På baggrund af rådgivning fra sundhedsmyndighederne har regeringen fundet det sundhedsmæssigt forsvarligt at udvide den første fase af en kontrolleret genåbning. Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Et repræsentativt udsnit af befolkningen skal testes

Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti (SF), Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet er enige om nedenstående initiativer.

Partierne noterer sig samtidig, at myndighederne med Statens Serum Institut som faglig garant fremlægger en samlet teststrategi, der blandt andet skal indeholde test af frontpersonale, pårørende og sårbare grupper.

Desuden skal der testes et repræsentativt udsnit af befolkningen, så udviklingen kan følges. Samtidig noterer partierne sig, at myndighederne fortsætter arbejdet med at sikre, at der er tilstrækkelige værnemidler.

De liberale erhverv kan åbne mandag den 20. april

Der er som led i indsatsen mod COVID-19 indført et midlertidigt forbud mod frisører og visse liberale erhverv, jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler i forbindelse med håndtering af covid-19. Der er samtidig indført et midlertidigt forbud mod at foretage praktisk køreundervisning i skolevogne.

Forbuddene ophæves med virkning fra mandag den 20. april 2020, så de omfattede erhvervsdrivende kan åbne deres lokaler for kunder, ligesom der kan foretages praktisk køreundervisning i skolevogne.

Læs: Politiets liste over erhverv, som kan genåbne på mandag.

Der etableres et sektorpartnerskab, hvor de relevante myndigheder sammen med brancher, fagforeninger og relevante organisationer aftaler retningslinjer for en ansvarlig genåbning.

Virksomheder der har været omfattet af nedlukning, vil kunne vurdere, at det ikke er hensigtsmæssigt at lukke op.

I den situation vil en virksomhed, der tidligere har været omfattet af et forbud og derfor har været lukket, kunne vælge fortsat at holde lukket og vil efter den gældende ordning derefter modtage op til 80 procent i kompensation for de faste udgifter.

Genåbning af domstolene, Familieretshuset med videre

Danmarks Domstole har iværksat et nødberedskab for at håndtere kritiske sagsområder, men der er behov for at få gennemført langt flere sager. Domstolene opfordres derfor til at genåbne med henblik på hurtigst muligt at kunne gennemføre flest mulige sager.

Samtidig vil Familieretshuset åbne for gennemførelse af børnesamtaler og overvåget samvær som helt specifikke børnerelaterede kritiske aktiviteter.

I takt med at det vurderes sundhedsfagligt forsvarligt, påbegyndes gradvist indkaldelse til afsoning i kriminalforsorgen.

Der vil blive gennemført en delvis genåbning af forskningslaboratorier for forskere og studerende, så der blandt andet bliver mulighed for at fortsætte og afslutte post doc- eller PhD-forløb samt videreføre forskningsforsøg og forskningsprojekter, som ellers går tabt.

Der etableres et sektorpartnerskab for hvert af ovenstående spor, hvor der aftales retningslinjer for en ansvarlig genåbning.

Ældre, ensomme og sårbare samt udsatte børn og unge

Der etableres partnerskaber på tværs af myndigheder, civilsamfund, kulturinstitutioner, private aktører og den offentlige sektor, der kan udvikle initiativer der modvirker ensomhed, sårbarhed og støtter socialt udsatte børn og unge.

Der findes nye metoder til at understøtte besøg fra familie og pårørende på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde.

Partierne drøfter i de kommende dage de enkelte tiltag nærmere med de relevante ressortministre og myndigheder.

Vi skal fortsat holde sammen ved at holde afstand

Statsminister Mette Frederiksen (S) skriver på Facebook, at hun er ualmindelig glad for, at alle Folketingets partier er blevet enige om at udvide den første fase af genåbningen, men hun understreger, at vi fortsat skal holde sammen ved at holde afstand.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Foto: Statsministeriet
Statsminister Mette Frederiksen (S). (Foto: Folketinget).

»Den aftale vi har indgået nu, gør det blandt andet muligt for frisører og liberale erhverv at åbne igen. Vi er også enige om, at der er brug for en særlig indsats, der skal modvirke ensomhed, sårbarhed og støtte socialt udsatte børn og unge. Ligesom vi tager en række andre målrettede initiativer, blandt andet i forhold til domstolenes muligheder for at afvikle sager,« skriver hun og forsætter:

»Jeg ved, at der har været mange ønsker til, hvad der skulle med i en udvidet åbning. Og der er meget, vi ikke kan imødekomme nu. Det er helt afgørende for os, at vi ikke går for langt. Så vi ikke sætter alt det over styr, som indtil nu er lykkedes så flot – takket være alles indsats i fællesskab.«

»Derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at det vi gør nu, holder sig indenfor rammerne af det, myndighederne vurderer er forsvarligt. Og alt – alt! – afhænger fortsat af den adfærd vi hver især udviser. Vi skal holde sammen ved at holde afstand,« understreger hun i sit Facebook-opslag.

Drøftelser for yderligere faser af en kontrolleret genåbning

Partierne vil i uge 17 (fra mandag den 20. april) fortsætte forhandlingerne om genåbningens fase 2 og yderligere faser med henblik på, en plan for Danmarks samlede vej ud af Coronakrisen.

Målet er at skabe klarhed for hvornår yderligere restriktioner kan ophæves og under hvilke vilkår. Der laves både sundhedsfaglige og samfundsøkonomiske vurderinger af alle tiltag.

Partierne noterer sig, at sundhedsmyndighederne har en række generelle anbefalinger om hygiejne, afstand med videre. Men der kan fra sektor til sektor være yderligere tiltag, som bør tages, for at undgå smitte.

Der etableres nu en række sektorpartnerskaber, hvor der igangsættes en dialog mellem myndigheder, relevante erhvervs- og lønmodtagerorganisationer og andre relevante organisationer om, hvordan genåbningen kan ske på en ansvarlig måde.

Sektordialogen har til formål at etablere en fælles forståelse om, hvad en ansvarlig genåbning indebærer, sådan at de enkelte sektorer er velforberedte på en genåbning.

Opdatering: Artiklen er suppleret med udtalelser fra statsministeren.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Andreonegin / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.