Nu er politiet kun få klik væk i hele landet

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – “Bestil en betjent”, der oprindeligt blev udviklet i Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi, bliver nu landsdækkende. Tiltaget gør det muligt at anmode om en betjent, hvis man har forslag til en færdselskontrol eller en særlig forebyggende indsats.

Er du og dine naboer utrygge ved en bestemt vejstrækning, fordi der bliver kørt for stærkt; vil din lokale grundejerforening gerne blive klogere på, hvordan I kan indbrudssikre jeres hjem; eller kunne I tænke jer politiets tilstedeværelse ved et større arrangement?

Med “bestil en betjent” kan borgere bestille en betjent til færdsels- og forebyggelsesrelaterede indsatser med få klik.

Bedre muligheder for at kontakte politiet direkte

»Det skal være nemt og hurtigt for borgere at få kontakt til politiet, hvis man gerne vil have information, vejledning eller hjælp,« fortæller rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

“Bestil en betjent” er et koncept, der oprindeligt blev udviklet i Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi, som politiet nu udbreder som en national platform:

»Vi ser “bestil en betjent” som en investering i borgernes tryghed, fordi vi skaber en platform, der giver endnu bedre muligheder for at kontakte politiet direkte med et ønske eller en konkret bekymring. Jeg tror på, at den nye kontaktflade mellem os og borgerne vil skabe mere tryghed i lokalområderne og øget sikkerhed på vejene,« siger Jens Henrik.

I Nordjyllands Politi var man blandt de første til at løbe projektet i gang nationalt. Det skete som et led i at give endnu bedre service til de nordjyske borgere.

»Vi har fået særligt mange henvendelser på netop færdsels- og knallertkontroller, men vi får også anmodninger fra især grundejerforeninger, der gerne vil have en af vores betjente ud og fortælle om, hvordan man sikrer sit hjem mod indbrud eller høre om, hvad der ellers rør sig i ens område. Så noget tyder på, at borgerne har taget rigtig godt imod initiativet,« fortæller politidirektør i Nordjyllands Politi, Anne Marie Roum Svendsen.

Forventer stor interesse for “Bestil en betjent”

“Bestil en betjent” er en del af justitsministerens udspil “Nærhed og Tryghed” fra oktober 2018, og gik så småt i gang den 13. december.

Borgere landet over har altså i en måned haft mulighed for at klikke sig ind på politi.dk og bestille en betjent til forebyggende indsatser og færdselskontroller.

På den første måned henover december og januar har politiet allerede registreret 116 bestillinger, hvoraf langt størstedelen er på færdselskontroller.

Politiet forventer, at antallet af bestillinger vil stige væsentligt. Dels på baggrund af den foreløbige interesse og dels i takt med, at borgerne bliver mere bevidste om ordningen.

Adgang til tre forskellige bestillingsmuligheder

Borgere landet over har via en selvbetjeningsløsning på politiets hjemmeside mulighed for at anmode politiet om at komme ud til en færdselskontrol, holde et foredrag eller være til stede ved et større arrangement:

  • Bestil en færdselskontrol: Hvis man oplever, at der køres for hurtigt på en strækning eller vurderer behov for en knallertkontrol, kan man anmode politiet om at gennemføre en færdselskontrol på stedet.
  • Bestil et foredrag: Man kan anmode politiet om at holde et foredrag, for eksempel om kriminalitet lokalområdet, hvordan man bedst sikrer sig mod indbrud, it-kriminalitet, tricktyveri og så videre.
  • Bestil en tilstedeværelse ved et større arrangement: Er man arrangør af et større arrangement eller begivenhed, kan man anmode politiet om at komme og være til stede.

Sådan håndterer politiet borgerne anmodninger

Hver enkelt bestilling bliver screenet i den pågældende politikreds på baggrund af en politifaglig vurdering og en samlet prioritering af ressourcer.

På den baggrund giver politiet en individuel tilbagemelding til borgeren om, hvorvidt vi kan imødekomme bestillingen eller ej.

Fra bestillingens indsendelse på www.politi.dk/bestilenbetjent kan borgeren inden for 14 dage forvente at blive kontaktet af politiet med en tilbagemelding på, om bestillingen kan imødekommes eller ej.

Der kan herefter gå op til 30 dage fra borgeren har indsendt bestillingen til politiet har gennemført indsatsen.

(Arkivfoto: Rigspolitiet).

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.