Nemmere at få kompensation ved NemKonto-svindel

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Zand.News – »Vi skal tage hensyn til borgere, der af forskellige årsager ikke har samme forudsætninger for at opdage, hvis de er ved at blive svindlet. Især når kriminelle er så kyniske, at de i flere tilfælde bevidst går efter folk med kognitive udfordringer. Derfor er jeg glad for, at vi med denne ændring udvider det sikkerhedsnet, vi allerede har sat op i tilfælde af svindel med NemKonto,« lyder det fra Digitaliseringsministeriet.

Digitaliseringsministeren sikrer, at borgere med eksempelvis psykisk sygdom får bedre mulighed for at få kompensation, hvis de har været udsat for svindel med NemKonto. Det skriver Digitaliseringsministeriet.

Mulighed for at tage hensyn til borgerens kognitive tilstand

Siden sommer har det været muligt at søge om kompensation hos Digitaliseringsstyrelsen, hvis en borger har været udsat for svindel med sin NemKonto. Erfaringer fra sagsbehandlingen viser, at flere af ansøgningerne kommer fra borgere med forskellige kognitive udfordringer.

Derfor har digitaliseringsministeren besluttet at ændre bekendtgørelsen for området. Ændringen træder i kraft i morgen den 1. april 2023 og betyder, at det fremover bliver muligt at tage hensyn til borgerens kognitive tilstand, når det skal vurderes, om en borger skal modtage kompensation.

»Vi skal tage hensyn til borgere, der af forskellige årsager ikke har samme forudsætninger for at opdage, hvis de er ved at blive svindlet. Især når kriminelle er så kyniske, at de i flere tilfælde bevidst går efter folk med kognitive udfordringer. Derfor er jeg glad for, at vi med denne ændring udvider det sikkerhedsnet, vi allerede har sat op i tilfælde af svindel med NemKonto,« siger digitaliseringsminister Marie Bjerre (V).

Mildere krav ved psykisk sygdom eller nedsat funktionsevne

For at have ret til kompensation skal borgeren have fået ændret sin NemKonto ved svindel eller fejl. Hvis borgeren i den forbindelse ikke har modtaget sine ydelser, er det muligt at søge om kompensation for det økonomiske tab. Borgeren skal kunne dokumentere, at svindlen er politianmeldt samt sin ret til den manglende udbetaling.

Endelig er det et krav, at borgeren ikke selv har bidraget til svindlen. Sagsbehandleren skal vurdere dette ved en uagtsomhedsvurdering. Ændringen i bekendtgørelsen gør det muligt, at sagsbehandleren i uagtsomhedsvurderingen kan inddrage hensyn til eksempelvis psykisk sygdom eller nedsat psykisk funktionsevne.

Læs om at søge kompensation i tilfælde af svindel på: digst.dk/sikkerhed/kompensation-ved-svindel-med-nemkonto/

Øverst: Genrefoto. (Foto: Sam Williams Photo / Pixabay). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.