Jordfordeling gør Nordskoven mere sammenhængende

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Slagelse.News – »Nordskoven (ved Lille Valby og Slagstrup nord for Nordbyen, red.) vil fremstå som en sammenhængende skov, som giver borgerne et værdifuldt naturområde og rekreativt aktiv tæt på byen. Og sammen med Landbrugsstyrelsen har vi formået også at få ejerskab i Gudum Ådal, som muliggør genopretning af ådalen på centrale strækninger,« lyder det fra skovfogeden.

Nordskoven i Slagelse er blevet større og mere sammenhængende, efter anden runde af projektet Multifunktionel jordfordeling nu er faldet på plads. Samtidig er det også lykkedes at tilføje områder omkring Gudum Å. Det skriver Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Sænke klimabelastningen og giver et nyt naturområde

Et større puslespil i Nordskoven (omkring Lille Valby og Slagstrup nord for Nordbyen) er nu faldet på plads. Skov- og naturområdet nord for Slagelse er med i projektet multifunktionel jordfordeling, hvor Landbrugsstyrelsen har hjulpet med at forvandle landbrugsjord til skov og natur ved at lave frivillige “jordbytteaftaler” med 25 lodsejere, herunder Sct. Mikkels Kirke.

Den 27. marts blev der afsagt kendelse i jordfordelingen, så nu er jordomlægningerne afsluttet. Resultatet efter to jordfordelingsrunder er, at Nordskoven er blevet 102 hektar større. Med første runde af jordfordelingen lykkedes det at opkøbe et større sammenhængende område, og med denne sidste runde af jordfordelingen er det lykkedes at lukke hullet mellem Stenagervej og Højstrupvej, så det bliver muligt at lave et sammenhængende stisystem rundt i hele skoven.

»Jeg er glad for, at Landbrugsstyrelsen har fået lavet så mange frivillige aftaler med jordejerne, så vi kan udvide Nordskovområdet hurtigere, end vi ellers ville have haft mulighed for. Flere træer og mere natur vil være med til at sænke vores klimabelastning samtidig med, at vi også får et helt nyt naturområde, som vil give helt nye muligheder for friluftslivet for borgere i Slagelse. Det vil helt sikkert også gøre Slagelse mere attraktiv som bosætningskommune,« siger borgmester Knud Vincents (V).

Udover at skoven nu ligger mere samlet, så har det også været muligt at opkøbe jord omkring Gudum Å, hvilket betyder, at man i de kommende år kan begynde at genslynge dele af åen, så den kommer til at sno sig gennem landskabet og bliver hjemsted for et rigt udvalg af planter og insekter på den genoprettede eng.

Jordfordelingen muliggør genopretning af Gudum Ådal

»Naturstyrelsen er meget tilfreds med resultatet af de gennemførte jordfordelinger omkring Nordskoven. Nordskoven vil fremstå som en sammenhængende skov, som giver borgerne et værdifuldt naturområde og rekreativt aktiv tæt på byen. Og sammen med Landbrugsstyrelsen har vi formået også at få ejerskab i Gudum Ådal, som muliggør genopretning af ådalen på centrale strækninger. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Slagelse Kommune om at omdanne landbrugsjord til værdifuld natur,« siger skovfoged Jane Skov Lind.

Med den seneste tilføjelse af jord har Nordskoven nu et samlet areal på 164 hektar, hvoraf 130 hektar er udlagt eller bliver udlagt til skov, mens resten bliver udlagt til naturlig tilgroning, lysninger og vandløb. Arbejdet med de nye områder starter til efteråret.

Nordskoven er et samarbejdsprojekt mellem Slagelse Kommune og Naturstyrelsen, hvor begge bidrager til finansieringen. Slagelse Kommune har afsat 1 million kroner til projektet om året i 30 år, og i forbindelse med opkøbene af jord er det Naturstyrelsen, som lægger ud. Målet er, at Nordskoven omfatter 300 hektar i 2042.

Øverst: Nordskoven. (Grafik: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.