Ikke flere forældelsessager ligesom søstrene fra Skælskør

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Ofre for seksuelt misbrug kan nu se frem til en mere retfærdig behandling. Gerningsmandens strafansvar i sager om seksuelt misbrug af børn kan ikke længere blive forældet. Samtidig ophæves forældelsesfrister i sager om erstatning mod myndigheder, der har svigtet i sager med seksuelt overgreb mod børn såsom i sagen med de tre søstre fra Skælskør.

Tidligere blev Slagelse Kommune dømt til at betale erstatning til tre søstre, der var blevet misbrugt hos en plejefamilie i Skælskør. Slagelse Kommune (og tidligere Skælskør Kommune) modtog flere underretninger om mistrivsel og endda incest.

Kommunen argumenterede med, at sagen var forældet. Dog slog Østre Landsret fast, at menneskerettighedskonventionen går forud for dansk lov. Det skrev TV2 sidste år.

Landsretten udtalte, at “det efter karakteren og alvoren af de forskellige indberetninger og bekymringer må have stået klart for kommunen, at pigerne under anbringelsen på opholdsstedet risikerede at blive udsat for personlige overgreb, men at kommunen ikke på noget tidspunkt tog skridt til at undersøge forholdene hos plejefamilien nærmere eller hindre, at sådanne overgreb fandt sted.”

Bredt flertal sikrer en mere retfærdig behandling af ofre

Nu sikrer et bredt flertal i Folketinget, at seksuelt misbrugte børn og voldtægtsofre får en mere retfærdig behandling. Det sker efter, at Folketinget har vedtaget justitsministerens lovforslag om at fjerne forældelsesfristen i misbrugssager og øge tortgodtgørelsen i alle sager om seksuelle krænkelser.

Lovforslaget betyder, at sager om gerningsmandens strafansvar i sager om seksuelt misbrug af børn ikke længere kan blive forældet. Forslaget betyder også, at forældelsesfristerne bliver ophævet i sager om krav på erstatning og godtgørelse mod myndigheder, der har svigtet i sager, hvor et barn har været udsat for overgreb.

Folketinget har desuden besluttet at ophæve forældelsesfristerne med tilbagevirkende kraft for erstatnings- og godtgørelseskrav i sagerne om myndighedssvigt. Samtidig udvides Børns Vilkårs rådgivningsordning, så alle potentielle ofre i disse sager om myndighedssvigt får mulighed for at få hjælp og rådgivning om udsigterne til at få medhold i en eventuel sag.

“Seksuelle overgreb og særligt overgreb mod børn er en utilgivelig forbrydelse, som kan efterlade ofret med evige ar på sjælen. De forældelsesfrister, der har været i disse sager, har været med til at forhindre ofrene i opnå retfærdighed. Derfor er jeg glad for, at et bredt flertal i Folketinget bakker op om en markant forbedring for ofrene, så de nu kan få bedre adgang til erstatning og godtgørelse og en mere retfærdig behandling,” siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Lovforslaget sikrer blandt andet:

  • Gerningsmandens strafansvar forældes ikke i sager om seksuelt misbrug af børn.
  • Forældelsesfristerne for krav på erstatning og godtgørelse mod offentlige myndigheder i sager om myndighedssvigt ophæves med tilbagevirkende kraft.
  • 72-timersreglen om politianmeldelse ophæves i sager om voldtægt, incest og seksuelt misbrug af børn.
  • Tortgodtgørelsen for seksuelle krænkelser forhøjes.

Modelfoto/genrefoto: Cherie Otto / Freeimages

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.