Cyklister er langt bedre end deres rygte

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Cyklister opfører sig bedre i lyskryds, end mange tror. Dog stiger andelen af overtrædelser i mindre byer. Den hyppigste forseelse er højresving for rødt.

En ny, stor undersøgelse af cyklisters adfærd i lyskryds viser, at kun en mindre del af cyklisterne overtræder færdselsreglerne. Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Knap fem procent af cyklisterne overtrådte loven

Cyklister bliver ofte skudt i cykelskoene, at de viser manglende hensyn og er til fare for sig selv og andre. Men en helt ny undersøgelse af cyklisters adfærd i kryds med lyssignal fra Vejdirektoratet viser, at det faktisk ikke står så slemt til.

Undersøgelsen viser, at kun knap fem procent af de 28.579 observerede cyklister overtrådte udvalgte dele af færdselsloven. I alt blev 1.649 overtrædelser registreret.

(Grafik: Vejdirektoratet).

Ifølge afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen, er undersøgelsen et vigtigt bidrag til arbejdet med at skabe større trafiksikkerhed.

»Resultaterne viser os, at det ikke bare handler om, at cyklisterne skal blive bedre til at overholde færdselsreglerne. Det er derimod afgørende, hvordan vi indretter lyskryds, og om vi anlægger cykelstier eller ej,« siger Marianne Foldberg Steffensen.

Læs grafisk opsummering på: vejdirektoratet.dk (pdf).

Den hyppigste forseelse er højresving for rødt

De 1.649 overtrædelser fordeler sig på ni udvalgte adfærdstyper, hvoraf den hyppigste er højresving for rødt, som sker uden gene for andre trafikanter.

Andelen af overtrædelser stiger, jo mindre byen er. Andelen af cyklister, der er observeret at have overtrådt færdselsloven er størst i byer under 100.000 indbyggere og mindst i København.

I de små, signalregulerede kryds er andel af overtrædelser størst. Det tyder på, at jo mere uoverskueligt et kryds er, desto større tendens er der til, at cyklisterne overholder færdselsloven.

Uanset bystørrelse er højresving for rødt den forseelse, som er mest hyppig blandt cyklisterne, og andelen af højresving med gene for andre trafikanter er meget lille i alle de tre bystørrelser (København samt byer med over og under 100.000 indbyggere).

Observationerne er foretaget i lyskryds i København, Aarhus, Aalborg, Roskilde, Næstved, Randers, Herning og Vejle. Næstved By er lidt større end Slagelse By.

Læs undersøgelse på: vejdirektoratet.dk (pdf).

Øverst: Genrefoto. (Foto: Fesehe / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.