Corona: Tredje og fjerde fase af Danmarks genåbning

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – I nat blev partilederne på Christiansborg enige om genåbningens tredje og fjerde fase den 8. juni og i løbet af august.

Sent torsdag aften blev regeringen og Folketingets partier enige om en samlet plan for genåbningens tredje og fjerde fase. Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Det sker i forlængelse af, at planen for anden fase blev fremlagt i går torsdag aften. Dog er det et krav, at corona-epidemien ikke blusser op.

Anden fase starter på mandag og tredje fase til sommer

»Vi har nu i Danmark en samlet plan for, hvordan og hvornår vi åbner vores samfund op. En plan som Folketingets partier sammen har udarbejdet. Vi åbner i faser. Gradvist og kontrolleret. Fase 1 er allerede i gang. Fase 2 starter på mandag. Til sommer følger fase 3,« skriver statsminister Mette Frederiksen (S) på Facebook.

Læs også: Corona: Anden fase af Danmarks genåbning.

Betingelsen for genåbningens tredje og fjerde fase er dog, at corona-epidemien ikke blusser op, oplyser Mette Frederiksen i en pressemeddelelse.

»Danskerne har hurtigt omstillet sig til nye vaner, nye måder at være sammen på og har udvist et ekstraordinært samfundssind. De vaner er afgørende for, at vi stadig kan have smitten under kontrol, når vi nu åbner yderligere op. Vi skal stadig stå sammen ved at holde afstand,« siger Mette Frederiksen (S) og fortsætter:

»Åbningen skal fortsat ske på en kontrolleret og forsvarlig måde. Vi skal udbrede brugen af værnemidler, og mange flere danskere skal testes. Partierne er enige om, at hvis genåbningen fører til, at corona-epidemien blusser op, så kan planen for genåbning fraviges, så vi skruer ned for tempoet i vores plan.«

Statsminister Mette Frederik (S). (Foto: Statsministeriet).

Mette Frederiksen gør samtidig opmærksom på, at vi har en forpligtelse til at være der for de ældre og sårbare.

»En ting må vi ikke glemme. Selvom Danmark åbner mere og mere, vil der stadig være ældre og sårbare, som ikke kan leve det liv, de plejer. Som er mere udsatte for sygdommen og som derfor passer godt på sig selv. Vi andre får en endnu større forpligtelse til at være der for dem,« pointerer hun i sit Facebook-opslag.

Sundhedsfaglige og samfundsøkonomiske vurderinger

Nedlukningen af Danmark og danskernes adfærd gav myndighederne kontrol med smitten. Nu er målet med at genetablere aktiviteten, uden at sundhedsvæsenets kapacitet sættes under pres.

I aftalen om anden fase af genåbningen har partierne aftalt en drøftelse om udfasningen af de midlertidige hjælpepakker i takt med den kontrollerede genåbning af økonomien.

Partierne er enige om, at der i vurderingen af, hvilke yderligere åbninger der skal foretages som en del af fase tre, skal tages hensyn til den samfundsøkonomiske effekt af åbningen, herunder omkostningerne ved hjælpepakkerne.

Partierne noterer sig, at der er fremlagt både sundhedsfaglige vurderinger fra ekspertgruppen under Statens Serum Institut (SSI) samt samfundsøkonomiske vurderinger i bred forstand fra den økonomiske ekspertgruppe.

Med beslutningen om anden fase af genåbningen forudser SSI’s ekspertgruppes matematiske modeller en stigning i antallet af smittede og indlagte.

Forud for iværksættelsen af tredje den 8. juni vil SSI’s ekspertgruppe foretage nye modelberegninger på baggrund af de seneste tal. Ligeledes foretages samfundsøkonomiske vurderinger.

»Jeg har godt set, at der allerede – med rette – er mange spørgsmål. Hvorfor kan det ene åbne nu, men ikke det andet? Det afgørende er den samlede aktivitet. Vi må ikke sætte for meget i gang samtidig. Derfor har vi skullet vælge noget nu, mens andet må vente. Fordi vi ikke må gå så hurtigt frem, at vi risikerer et tilbageslag,« bemærker Mette Frederiksen i sit Facebook-opslag.

Genåbningens tredje fase fastsættes til den 8. juni

Såfremt stigningen i smittede og indlagte ud fra en helhedsbetragtning ikke er større end ventet, og SSI’s ekspertgruppes modeller bekræfter, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at påbegynde fase tre, vil der gennemføres følgende initiativer den 8. juni:

 • Forbuddet mod forsamlinger hæves til 30-50. Herunder udmelding om anbefalinger til bryllupsfester, konfirmationsfester med videre.
 • Kultur og aktiviteter: 1) Museer, teatre, kunsthaller, biografer og akvarier med videre. 2) Udendørs forlystelsesparker. 3) Øvrige zoologiske haver, botaniske anlæg med videre. Og 4) sommeraktiviteter for børn og unge.
 • Offentlig sektor, der er særligt udsat for “sagspukler”.
 • Fuld åbning af offentlige forskningsaktiviteter, der kræver tilstedeværelse.
 • Voksenuddannelse målrettet ledige såsom AMU og sprogcentre.
 • Højskoler med videre.
 • Indendørs idræts- og foreningsliv såsom aftenskoler: Det vurderes på baggrund af sektorpartnerskab, hvilke aktiviteter der kan foregå sundhedsmæssigt forsvarligt.

Offentlige arbejdspladser samt DR og TV2 overvejes

Såfremt udviklingen er mere gunstig end ventet, og de matematiske modeller viser plads til en større genåbning i tredje fase, vil følgende kunne overvejes:

 • Øget fysisk tilstedeværelse på offentlige arbejdspladser.
 • Fuld åbning af DR og TV2.

Genåbningens fjerde fase forventes i løbet af august

Følgende restriktioner vil blive opretholdt indtil fjerde fase, som starter primo august:

 • Alle øvrige uddannelser.
 • Diskoteker, spillesteder og natteliv.
 • Yderligere dele af indendørs sports- og fritidsfaciliteter med videre som for eksempel fitnesscentre, badelande, legelande og svømmehaller.

Forbuddet mod arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 500 personer tilstede, fastholdes minimum til den 31. august 2020.

Drøftelser mellem partierne sker før hver faseovergang

Der vil gælde retningslinjer vedrørende afstand, hygiejne og lignende for alle de virksomheder, organisationer med videre, der åbner. Retningslinjerne er dynamiske og tilpasses løbende situationen.

Partierne noterer sig, at genåbningen kan forventes at føre til en stigning i smittede og indlæggelser både i anden og kommende faser.

Partierne vil have drøftelser inden hver faseovergang. Elementer i planen kan fremskyndes – blandt andet under hensyntagen til de nærmere retningslinjer fra sektorpartnerskaberne.

Ligeledes kan udviklingen betyde, at elementer må forskydes både i forhold til iværksættelse af de enkelte faser og indholdet af de enkelte faser med videre.

Foto: Sundhedsstyrelsen
(Grafik: Sundhedsstyrelsen).

Partierne er enige om, at de store regionale forskelle på udbredelsen af COVID-19-smitte betyder, at der er grundlag for en drøftelse forud for hver faseovergang, om åbningen kan differentieres mellem landsdelene. Forbuddet mod forsamlinger vurderes ved hver faseovergang.

Partierne noterer sig, at regeringen i de kommende uger vil udmønte teststrategien, herunder med fokus på effektiv smitteopsporing af nære kontakter og isolation af smittede. Partierne noterer sig samtidig, at regeringen kan fravige den samlede plan, såfremt epidemien blusser op.

Læs også: Corona: Anden fase af Danmarks genåbning.

Øverst: Model-/genrefoto. (Foto: Ole Schwander / iStock). PM/RK/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.