Dyr beredskabsaftale mellem regionen og lægerne

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – »Da jeg så taksten (med lægerne, red.) … var min tanke også, at den er høj. Det er selvfølgelig noget, vi tager med, når vi skal evaluere vores samlede beredskab, på den anden side af corona,« siger regionsformanden.

Region Sjælland og PLO Sjælland (Praktiserende Lægers Organisation) har i marts måned revideret beredskabsaftalen mellem regionen og de praktiserende læger.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse, hvor der samtidig henvises til, at “dagspressen” har haft et kritisk fokus på taksterne i beredskabsaftalen mellem Region Sjælland og PLO Sjælland.

Dobbelt konsulenthonorar versus dobbelt vederlag

Kritikken går blandt andet på, at lægerne skal have både dobbelt konsulenthonorar og kørselsgodtgørelse for at være en del af aftalen. Det skriver B.T. den 4. maj.

PLO mener ikke, at der er tale om et dobbeltvederlag, selvom der står i aftalen, at “Egen læge ydes dobbelt konsulenttimetakst 1.963,80 kr./time”.

»Det virker ikke særlig sympatisk, at PLO Sjælland kræver dobbelt takst for at behandle patienter midt under en alvorlig krise,« sagde retsordfører Peter Skaarup (DF) til B.T. i april.

Men Camilla Høegh-Guldberg, som er formand for PLO Sjælland, er ikke enig i, at der er tale om dobbelt vederlag.

»Det er ikke et dobbelt vederlag. Det er en kendt takst, som vi har skaleret op. Normalt er konsulentarbejde papirarbejde og møder, det har vi tænkt ekstraarbejde, som lægerne ikke er vant til, oveni,« sagde Camilla Høegh-Guldberg til mediet i april i samme artikel.

Praktiserende lægers rolle og honorar i en krise

I 2016, da Region Sjælland reviderede beredskabsplanerne efter Præstø-ulykken – hvor efterskole-elever og to lærere kæntrede i iskoldt vand i en dragebåd – blev der indgået en aftale med PLO Sjælland i februar 2016. Det skriver regionen i sin pressemeddelelse.

Aftalen handler om, hvordan de praktiserende læge skulle bistå og honoreres, hvis Region Sjælland i en beredskabssituation stod i at skulle nødudskrive patienter fra sygehusene for at få plads til kritisk syge patienter som en konsekvens af en større katastrofe, eksempelvis i form af en ulykke, en pandemi eller en naturkatastrofe.

I forbindelse med coronakrisen er udmøntningen af aftalen fra 2016 præciseret i marts 2020, så det fremgår, at de praktiserende læger kan få en rolle, hvis vi når til en fase i beredskabet, hvor regionen skal nødudskrive patienter – og de praktiserende læge skal overtage ansvaret.

Der er ikke en lignende aftale i de andre regioner, men Danske Regioner forhandler netop nu en samlet aftale for alle. Såfremt der indgås en fælles aftale, bortfalder Region Sjællands aftale.

Heldigvis tyder intet på, at det kommer til at ske, og aftalen har således ikke udløst honorar til de praktiserende læger, oplyser regionen i pressemeddelelsen.

Den høje takst skal evalueres efter coronakrisen

Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) er glad for, at de praktiserende læger har påtaget sig en vigtig rolle i beredskabet i forbindelse med coronavirus, men erkender, at taksten er høj og derfor skal evalueres efter coronakrisen.

»Region Sjælland indgik tilbage i 2016 en aftale med de praktiserende læger om, hvordan de skal bidrage i en beredskabssituation, og hvad de skal have for det i den mest vidtgående situation. Vi har derfor været forberedt og på forkant,« siger Heino Knudsen i pressemeddelelsen og fortsætter:

»Da jeg så taksten, der er aftalt administrativt i sidste valgperiode, var min tanke også, at den er høj. Det er selvfølgelig noget, vi tager med, når vi skal evaluere vores samlede beredskab, på den anden side af corona.«

Dog forventer Heino Knudsen ikke, at taksten kommer anvendelse.

»Jeg vil dog bemærke, at ingen forventer, at taksten vil blive bragt i anvendelse, da det kun vil ske, hvis vi kommer i en situation, hvor vi skal nødudskrive patienter for at få plads til kritisk syge coronapatienter på sygehusene – og intet tyder på, at vi kommer dertil, slutter han.«

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.