Corona: Anden fase af Danmarks genåbning

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – Partilederne på Christiansborg er enige om genåbningens anden fase, hvor blandt andet storcentre, skoler, restauranter, caféer, idræt og trossamfund kan åbne.

Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti (SF), Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet er enige om genåbningens anden fase.

Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Rådgivning fra to ekspertgruppe om genåbningen

På baggrund af rådgivning fra ekspertgruppen under Statens Serum Institut (SSI) samt den økonomiske ekspertgruppe er partierne enige om genåbningens fase 2.

Læs også: Corona: Tredje og fjerde fase af Danmarks genåbning.

I uge 20 vil ekspertgruppen under SSI foretage opdaterede beregninger. Hvis forudsætningerne for genåbningens anden fase som følge heraf ændres, drøftes det mellem partierne.

Danskerne har efterlevet myndighedernes vejledninger om afstand, hygiejne med videre. Derfor er der nu mulighed for at fortsætte den gradvise åbning af Danmark.

Genåbningen hviler derudover på fem elementer:

  1. En offensiv teststrategi med testning både i et sundhedsspor og et samfundsspor, smitteopsporing og isolation af smittede.
  2. Brug af værnemidler, blandt andet for at beskytte de sårbare grupper.
  3. Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om fysisk afstand.
  4. Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om god hygiejne.
  5. Undgå superspredning.

Den enkelte virksomhed, der er omfattet af fase 2, kan vurdere, at det ikke er hensigtsmæssigt at lukke op. I den situation vil en virksomhed, der tidligere har været omfattet af et forbud og derfor har været lukket, kunne vælge fortsat at holde lukket og vil efter den gældende ordning derefter modtage op til 80 procent i kompensation for de faste udgifter.

Partierne er enige om at drøfte en udfasning af de midlertidige hjælpepakker i takt med den kontrollerede genåbning af økonomien. Regeringen vil på baggrund af et oplæg fra en ekspertgruppe invitere til drøftelser herom.

Genåbningen af Danmark ruller ud over flere datoer

Fuld åbning af detailhandel (11. maj): Detailhandlen – herunder storcentre – kan genåbne under de retningslinjer, som er aftalt i sektorpartnerskabet – “Retningslinjer om ansvarlig indretning af udvalgsvarebutikker i detailhandlen mv. i lyset af udbruddet af COVID-19”.

Restaurations- og caféliv og lignende påbegyndes (18. maj): Restauranter, caféer og lign. kan servere under nærmere retningslinjer blandt andet vedrørende åbningstid, fysisk afstand med videre.

6.-10. klasser i gang (18. maj): De større børn kommer i skole igen. Kommuner og skoler får lokal fleksibilitet til at tilrettelægge den nærmere organisering inden for de sundhedsfaglige retningslinjer, som aftales i sektorpartnerskab. Det gælder også klubtilbud.

Undervisning og eksamener med krav om fysisk fremmøde. Desuden åbning af STU, EUD og FGU (18. maj).

Hjemmearbejde i private virksomheder: Det er lagt til grund, at væsentligt flere privatansatte møder fysisk ind på arbejde som normalt.

Professionel idræt uden tilskuere: Åbningen omfatter hele den professionelle idræt, der kan åbne straks.

Ind- og udlån på biblioteker (18. maj).

Idræts- og foreningsliv – udendørs: Der kan, under de gældende regler, gennemføres sundhedsmæssigt forsvarlige aktiviteter udendørs.

Folkekirken og trossamfund i gang (18. maj): Kirker og trossamfund aftaler i sektorpartnerskab, hvordan åbningen tilrettelægges sundhedsmæssigt forsvarligt.

Afslutning af forløb på efterskoler (18. maj): Der udarbejdes i samarbejde mellem efterskolerne og sundhedsmyndighederne nærmere retningslinjer, der skal sikre, at smitterisikoen mindskes mest muligt. Desuden skal der sikres en model for, at selvisolation af COVID-19 positive personer og eventuelt deres familier vil kunne opretholdes.

Zoologiske anlæg, hvor gæsterne transporterer sig i bil, kan være åbne: De nærmere retningslinjer aftales i sektorpartnerskab.

Regeringen vil løbende foretage nødvendige tilpasninger i den offentlige sektor for eksempel i forhold til forsvar, politi, socialområdet, tilsyn, certifikatkurser med videre.

I takt med genåbningen er der behov for, at Arbejdstilsynet og andre offentlige tilsyn og kontrolmyndigheder følger med.

Partierne noterer sig, at regeringen aktuelt er i dialog med nabolandene og vil tage stilling til den midlertidig grænsekontrol med indrejseforbud samt de skærpede rejsevejledninger. Regeringen melder ud herom senest den 1. juni 2020.

Sammen har vi indgået en aftale om genåbningen

»For et år siden blev folketingsvalget udskrevet. 7. maj 2019. Vi diskuterede politik, så det bragede. Uenighederne blev trukket frem. I dag – præcis et år senere – er vi 10 partiledere samlet på Marienborg,« skriver statsminister Mette Frederiksen (S) på Facebook torsdag aften og fortsætter:

»Sammen har vi nu indgået en aftale om at fortsætte genåbningen af Danmark med fase 2. Gradvist og kontrolleret. Det siger utrolig meget om dansk politik, at det kan lade sig gøre. Jeg er ualmindeligt taknemmelig for at bo i et land, hvor vi taler med hinanden, finder løsninger, samarbejder og ikke mindst finder sammen, når det virkelig gælder.«

Læs også: Corona: Tredje og fjerde fase af Danmarks genåbning.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Achisatha Khamsuwan / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.