Bydelsmødre skal uddannes til at vejlede om NemID med videre

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 5 år siden.

En samarbejdsaftale mellem Digitaliseringsstyrelsen og Bydelsmødrene sikrer uddannelse af bydelsmødre. Hensigten er, at bydelsmødrene skal kunne vejlede andre etniske kvinder, som oplever problemer med den digitale kommunikation med de offentlige myndigheder.

Omkring 10 procent af borgerne i Danmark har udfordringer med den digitale kommunikation med de offentlige myndigheder. Det gælder blandt andet Bydelsmødrenes målgruppe, som er kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, og som udgør en forholdsvis stor andel af de IT-udfordrede borgere i Danmark.

Digitaliseringsstyrelsen ønsker at anvende Bydelsmødrenes netværker til at nå ud til kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, således de også får tilbudt en skræddersyet vejledning og undervisning i offentlig digitalisering i løbet af 2018.

Kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen Louise Kampmann udtaler:

“Der er grupper af borgere, der ikke af sig selv melder sig til fx it-cafeer eller andre tilbud om undervisning i digital kommunikation. Vi skal derfor finde andre veje til at nå disse grupper med information og vejledning. Bydelsmødrene har et solidt netværk, som medlemmerne føler sig trygge ved. Vi er derfor meget glade for det samarbejde, vi har etableret med Bydelsmødrene om at tilbyde hjælp og vejledning om digital kommunikation med det offentlige.”

Bydelsmødrenes fokus er kvinder, der lever isoleret og ikke ved meget om det samfund, som de lever i, og som har udfordringer med det danske sprog, og hvor mange samtidig har mistillid til det kommunale system.

Bydelsmødrene er forankret lokalt og findes også i Slagelse Kommune, hvor de typisk mødes en gang om måneden. Derudover kan man få en samtale med en bydelsmor. Formålet er at støtte hinanden og andre kvinder til at opdage og anvende egne ressourcer.

Find bydelsmødrene i Slagelse på: Frivilligcenter Slagelse
Følg bydelsmødrene i Slagelse på: Facebook

Genrefoto: Riccardo Lennart Niels Mayer / iStock

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.