Kommuner kan søge midler til at hjælpe ensomme ældre

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Ældre hjemmehjælpsmodtagere er i forhøjet risiko for at opleve ensomhed. Derfor kan kommuner nu søge om midler til at give disse ældre et ‘fællesskabsklippekort’. Det skal hjælpe de ældre med at deltage i sociale aktiviteter.

Ensomhed hænger sammen med blandt andet hjerte-kar-sygdom, demens og symptomer på depression samt en øget kontakt med sundhedsvæsenet.

Ensomhed kan i det hele taget få store konsekvenser for den ældre, men også for hele samfundet, og ensomhed er særligt udbredt blandt ældre hjemmehjælpsmodtagere. Derfor kan kommunerne søge midler til at tilbyde hjemmehjælpsmodtagerne et fællesskabsklippekort.

Et fællesskabsklippekortet kan benyttes til at give udvidet vejledning om kommunale eller frivillige tilbud og aktiviteter. Det kan også bruges til, at hjemmehjælpsmodtageren bliver ledsaget til kommunale aktiviteter eller tilbud i frivillige foreninger.

Formålet er med andre ord at støtte og styrke de ældres muligheder for at deltage i aktiviteter ude i samfundet og dermed afhjælpe ensomheden.

“Undersøgelser viser, at hjemmehjælpsmodtagere, der er ensomme, kan opleve en række barrierer i forhold til at komme afsted og deltage i sociale aktiviteter. Nogle borgere kan fx have behov for at blive hentet hjemme – både for at komme afsted, men også for at opleve den tryghed, der kan være forbundet med at blive ledsaget og evt. blive hjulpet med at føle sig velkommen og inkluderet i fællesskabet. En barriere kan også være et plejebehov, der kræver professionel hjælp under en aktivitet,” fortæller Stine Schou Mikkelsen, projektleder i Sundhedsstyrelsen.

Puljen til fælleskabsklippekort er en del af satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018-2021, og den kan søges af kommuner indtil den 25. april 2018 kl. 12.00. Fællesskabsklippekortet kan anvendes af hjemmehjælpsmodtagere, uanset om de har en offentlig eller privat leverandør af hjemmeplejen.

Genrefoto: Claudia Meyer / Freeimages

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.