Advarsel mod legetøj af typen squishies

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Miljøstyrelsen advarer imod skumfigurerne “squishies”. De er meget populære hos børn fra 5 til 12 år, men mange af skumfigurerne er direkte skadelige for børn.

Squishies er skumfigurer, som er rare at trykke på og røre ved. De findes i alle mulige former og farver. De er meget populære hos børn i aldersgruppen 5-12 år. Desværre er mange af skumfigurerne direkte skadelige for børn.

Ny test fra Miljøstyrelsen viser, at 12 ud af 12 testede produkter afgiver skadelige stoffer i så høje koncentrationer, at det kan medføre en risiko, hvis børn leger med dem i længere tid. Miljøstyrelsen anbefaler derfor, at man bortskaffer alle squishies i hjemmet og undlader at købe nye squishies.

»Ud fra et forsigtighedshensyn finder vi det rigtigst at opfodre forbrugerne til helt at undgå skumlegetøj af typen squishies, indtil der er sikkerhed for, at legetøjet ikke er giftigt,« siger kontorchef Magnus Løfstedt fra Miljøstyrelsen.

Figurerne sælges i legetøjsbutikker, supermarkeder og netbutikker

De analyserede skumfigurer repræsenterer produkter købt i blandt andet legetøjsbutikker og danske netbutikker samt netbutikker fra ikke EU-lande. Alle de undersøgte produkter er produceret i Kina. Produkterne er ulovlige at sælge i Danmark, og legetøjsforhandlere skal øjeblikkeligt fjerne det ulovlig legetøj fra hylderne.

»Det er helt uacceptabelt, at der sælges legetøj, som kan skade børn. Det er branchens ansvar, at de produkter, de sælger, er lovlige og fri for skadelig kemi. I dette tilfælde er der tale om alvorlige overtrædelser, hvor børn indånder stoffer, der kan være slimhindeirriterende og på sigt skade forplantningsevnen og leveren,« siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

De 12 produkter, der er testet, bliver nu overdraget til Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion, som vil sikre, at produkterne bliver fjernet fra markedet og vurdere, om der er grundlag for en politianmeldelse. Der kan politianmeldes, når der er tale om grove overtrædelser.

Se fotos af de ulovlige squishies og navn på forhandlerne på: mst.dk

Fakta om de kinesiske skumplastfigurer (squishy)

Fakta om squishy-skumplastfigur fra Kina:

  • En squishy er en lille skumplastfigur, som børn kan samle på og lege med.
  • Miljøstyrelsen har fået testet 12 squishies for såkaldt afgasning af kemiske stoffer.
  • Resultaterne viser, at alle 12 squishies afgasser kemiske stoffer i så høje koncentrationer, at der for nogle stoffer kan være en høj risiko, hvis børn for eksempel sover med squishies eller har mange squishies stående på et børneværelse.
  • Da alle 12 analyserede squishies viser sig at være problematiske, tyder det på, at der er tale om et generelt problem.
  • De identificerede stoffer, er blandt andet dimethylformamid, styren og toluen.
  • Stofferne er blandt andet skadende for forplantningsevnen, kræftfremkaldende, leverskadende, slimhindeirriterende eller øjenirriterende.
  • Legetøjet er indkøbt i både fysiske legetøjsbutikker, mindre butikker, danske og udenlandske netbutikker.

Foto: Miljøstyrelsen

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.