Borgernes tillid til politiet er fortsat høj

Zand.News – »Vi kan ikke tage tilliden for givet, for den kommer ikke af sig selv. Det er noget, vi hele tiden skal stræbe efter at gøre os fortjent til, for det er den platform, vi står på, i vores arbejde med at skabe tryghed og sikkerhed for borgerne,« lyder det fra rigspolitichefen.

Borgerne føler sig i høj grad trygge og har høj tillid til politiet. Det viser den årlige trygheds- og tillidsundersøgelse, som Justitsministeriet netop har udgivet. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Tryghed og tillid er generel høj i det danske samfund

Justitsministeriet har mandag offentliggjort den årlige tryghedsundersøgelse, der afdækker borgernes tryghed i det danske samfund samt tilliden til politiet.

Tidligere har undersøgelsen vist, at både trygheden og tilliden er høj – og i år er ingen undtagelse. I gennemsnit svarer 88 procent af de 29.000 adspurgte, at de føler sig trygge i deres nabolag, mens 86 procent oplyser, at de har tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis der bliver behov for det. Begge kategorier ligger på niveau med året før.

»Politiets arbejde tiltrækker altid offentlig opmærksomhed, og derfor er det vigtigt regelmæssigt at spørge et bredt udsnit af befolkningen på et forskningsmæssigt grundlag om deres tryghed og tillid til politiet. Det er gjort igen i efteråret 2023, og jeg er meget tilfreds med, at tilliden til politiet fortsat er meget høj. Det er et velfortjent skulderklap til politiets mange dygtige ansatte, som hver dag går på arbejde for at sikre befolkningens tryghed,« lyder det fra rigspolitichef, Thorkild Fogde.

»Vi kan ikke tage tilliden for givet, for den kommer ikke af sig selv. Det er noget, vi hele tiden skal stræbe efter at gøre os fortjent til, for det er den platform, vi står på, i vores arbejde med at skabe tryghed og sikkerhed for borgerne,« forklarer Thorkild Fogde videre og fortsætter:

»Samtidig jeg glad for at se, at trygheden i vores samfund på trods af en urolig omverden fortsat er høj. Det er en af politiets vigtigste opgaver at sikre et trygt og sikkert samfund for borgerne, så det er noget, vi hele tiden er meget opmærksomme på.«

I SUB-områderne opleves trygheden markant lavere

Dykker man længere ned i tallene, kan man se, hvordan borgernes tryghed og tillid opleves i de enkelte kommuner og politikredse. Eksempelvis føler borgere i Midt- og Vestjylland, Nordsjælland og på Bornholm sig mere trygge end i resten af Danmark, mens borgere i hovedstadsområdet føler sig mindre trygge.

Undersøgelsen afdækker også, hvordan beboere i særligt udsatte boligområder (SUB) oplever trygheden og tilliden til politiet. I SUB-områderne er tilliden til, at politiet vil hjælpe, stort set på niveau med resten af landet, mens trygheden, ligesom de foregående år, opleves markant lavere. Her udtrykker 70 procent af beboerne, at de føler sig trygge i deres nabolag, hvilket er 18 procentpoint lavere end på landsplan.

Særligt om Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds

I Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds angiver 88 procent af borgerne i 2023, at de grundlæggende føler sig trygge i deres nabolag. Andelen af borgere, der grundlæggende føler sig trygge i deres nabolag, adskiller sig ikke statistisk signifikant fra andelen blandt borgere i resten af Danmark.

Andelen af borgere i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds, der i 2023 angiver, at de grundlæggende føler sig trygge i deres nabolag, adskiller sig ikke statistisk signifikant fra den tilsvarende andel i 2022 eller fra gennemsnittet for de tidligere målte år (2013-2019 og 2021-2022). Andelen af trygge borgere har varieret mellem 83 procent og 91 procent i de målte år uden en entydig tendens.

Betragtes i stedet utrygheden, viser en sammenligning mellem de seneste år, at andelen af borgere, der i 2023 angiver, at de grundlæggende føler sig utrygge i deres nabolag, ikke adskiller sig fra den tilsvarende andel i 2022 eller fra gennemsnittet for de tidligere målte år (2013-2019 og 2021-2022).

Du kan læse hele undersøgelsen på: justitsministeriet.dk (pdf).

Øverst: Rigspolitichef Thorkild Fogde. (Foto: Rigspolitiet). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/uuh2