Familienetværk rækker ud til flere familier i nød

Zand.News — »Nogle familier har ikke det store overskud og har brug for en ekstra invitation og håndsrækning for at finde vej til de tilbud, der er. En kasse med mad er et meget konkret kontaktmiddel, som kan invitere dem indenfor i fællesskabet,« lyder det fra Blå Kors’ generalsekretær.

Et øget behov for økonomisk hjælp og trygge fællesskaber betyder, at rekordmange familier opsøger Blå Kors Danmarks familienetværk, som drives i partnerskab med lokale kirker. Det skriver Blå Kors Danmark i en pressemeddelelse.

Kort maskingenereret resume skrevet af kunstig intelligens (AI): Blå Kors Danmarks familienetværk oplever en rekordstor tilstrømning af familier, der søger hjælp på grund af økonomisk pres, især som følge af høje priser. I 2023 deltog næsten 4.000 børn og voksne jævnligt i netværkets aktiviteter, hvilket er en stigning på 22% i forhold til året før. Familierne får støtte gennem fællesspisning, sociale aktiviteter og uddeling af madkasser, hvilket har været en effektiv måde at nå udsatte familier på. Blå Kors modtog midler fra Folketinget til at afhjælpe inflationens konsekvenser, og samarbejder med lokale kirker og kommuner for at udvide deres rækkevidde og støtte endnu flere familier i nød.

Familier er stadig pressede af de høje priser

Mens inflationen falder, og danskerne generelt får flere penge mellem hænderne, er der fortsat en gruppe af mennesker, som kæmper med at få hverdagen til at hænge sammen.

Det oplever den sociale hjælpeorganisation Blå Kors Danmark, der det seneste år har oplevet rekordstor tilstrømning til Familienetværket, som er et gratis tilbud om socialt samvær, fællesspisning og hjælp til hverdagen til familier og enlige i udsatte positioner. Knap 4.000 børn og voksne kom i 2023 jævnligt i et af Blå Kors’ familienetværk, der drives i partnerskab med lokale aktører som kirker og friskoler. Det er 22 procent flere end i 2022.

»Familierne er stadig meget pressede af de høje priser. Det kan godt være, at inflationen er lavere, end den var sidste år, men derfor er priserne stadig tårnhøje for de familier, som ikke har fået ekstra i posen gennem den seneste tids lønstigninger, og som ikke har mulighed for det,« siger Morten Skov Mogensen, som er generalsekretær i Blå Kors Danmark.

I 2023 fik Blå Kors Danmark bevilliget midler af Folketinget til at afhjælpe de sociale og økonomiske konsekvenser af den høje inflation for børn og voksne i udsatte positioner. Inflationshjælpen uddeles blandt andet som kasser med dagligvarer til økonomisk trængte familier, som er tilknyttet Familienetværket.

Også i 2024 har Blå Kors Danmark midler til at uddele inflationshjælp og tilbyde måltidsfællesskaber, oplevelser og andre tiltag, der kan lette hverdagen. Samlet set havde Blå Kors Danmark kontakt til omkring 17.500 børn, unge og voksne i 2023 gennem en række sociale tilbud som væresteder, botilbud, terapitilbud og ferielejre for børn og unge.

Mulighed for at række ud til endnu flere familier

Inflationshjælpen er en af årsagerne til, at Blå Kors’ familienetværk er nået ud til endnu flere familier det seneste år, fortæller Morten Skov Mogensen:

»Der er ingen tvivl om, at inflationshjælpen har gjort, at vi har fået kontakt til endnu flere familier gennem et endnu tættere samarbejde med kommuner og andre samarbejdspartnere, som er blevet opmærksomme på Familienetværket. På den måde er inflationshjælpen med til at bygge bro.«

Muligheden for at uddele kasser med dagligvarer har været en god måde at nå ud til endnu flere familier. Blandt andet familier, som det tidligere har været sværere at komme i kontakt med, erfarer Blå Kors Danmark. Familierne, som kommer i Familienetværket, er ofte pressede af for eksempel sygdom, økonomi, sociale udfordringer eller andre forhold, der påvirker deres personlige ressourcer.

»Nogle familier har ikke det store overskud og har brug for en ekstra invitation og håndsrækning for at finde vej til de tilbud, der er. En kasse med mad er et meget konkret kontaktmiddel, som kan invitere dem indenfor i fællesskabet,« siger generalsekretær Morten Skov Mogensen og fortsætter:

»Vi oplever, at familierne opbygger netværk på tværs og deltager i sociale aktiviteter, som gør, at de både på den korte og længere bane oplever en øget trivsel.«

I Slagelse By samarbejder Blå Kors Danmarks familienetværk med Menighedsplejen i Slagelse, der er et samarbejde mellem de fire folkekirker, Sct. Mikkels Kirke, Sct. Peders Kirke, Nørrevangskirken og Antvorskov Kirke.

Øverst: Familier får udleveret en papkasse med dagligvarer. (Foto: Jacob Jensen / Blå Kors). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/aj36