Byrådet har konstitueret sig for 2018-2021

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Byrådet har konstitueret sig for valgperioden 2018-2021, og dermed har byrådet fordelt formandsposter samt borgmester- og viceborgmesterposter.

Borgmester: John Dyrby Paulsen (S)
1. viceborgmester: Villum Christensen (LA)
2. viceborgmester: Ann Sibbern (DF)

Formand Økonomiudvalget: John Dyrby Paulsen (S)
Formand Erhvervs- og Turismeudvalget: Knud Vincents (V)
Formand Handicap- og Psykiatriudvalget: Steen Olsen (S)
Formand Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget: Troels Brandt (R)
Formand Kultur- og Fritidsudvalget: Stén Knuth (V)
Formand Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget: Jørgen Grüner (SF)
Formand Seniorudvalget: Ann Sibbern (DF)
Formand Sundheds- og Forebyggelsesudvalget: Ali Yavuz (S)
Formand Beskæftigelsesudvalget: Anders Koefoed (V)
Formand Børne- og Ungeudvalget: Helle Blak (SF)

Formand SK Forsyning: Formand Flemming Erichsen (S)
Formand Korsør Havn: Formand Henrik Brodersen (DF)

Ann Sibbern (DF) er glad for at kunne fortsætte arbejdet som formand for Seniorudvalget, men udtaler til SN.dk, at hun stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt posterne mellem de to grupper er blevet lige så ligeligt fordelt, som det angiveligt er blevet sagt fra Socialdemokratisk side.

Afgående borgmester Stén Knuth, der bliver for formand for Kultur og Fritid og næstformand i Børne- og Ungeudvalget, fortæller på Facebook, at han vil tilgå opgaverne ydmygt og med stort engagement. “Det føles lidt som at komme hjem – jeg glæder mig vildt til at komme i gang”, skriver han.

Stén Knuth skriver videre, “at den nye opposition, vil samarbejde og holde en god tone som vi gjorde det i 3 år med Lis Tribler som borgmester.”

Find flere artikler om: kommunalvalg 2017.

Øverst: Ann Sibbern (DF). Foto: Slagelse Kommune

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.