Ældrerådet i Slagelse har konstitueret sig efter fredsvalget

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Det nye ældreråd i Slagelse Kommune er klar til at trække i arbejdstøjet, så medlemmer kan arbejde for, at borgene kan leve et trygt og aktivt liv som seniorer. De 11 medlemmer mødtes den 11. december, hvor de konstituerede sig, efter de var blevet valgt ved fredsvalg.

Der havde meldt sig 11 kandidater til rådet, men der er 15 pladser, og derfor besluttede Sundhed- og Seniorudvalget sammen med Ældrerådsvalggruppen, at det skulle være fredsvalg, således at de 11 kandidat blev valgt uden afstemning.

Ældrerådet skal blandt andet udarbejde høringssvar til politiske forslag, og disse høringssvar vil danne en del af det grundlag, som byrådet træffer sine beslutninger på.

Det nye ældreråd vil have fokus på den forebyggende indsats i forhold til ældres syn, hørelse og livsstilssygdomme samt på de vilkår, der gælder for svage ældre.

“Vi har fået sat et godt hold, som jeg glæder mig til at starte arbejdet sammen med. Jeg går ind for åbenhed i forhold til bl.a. nye idéer, hjælpemidler og systemer, som kan fremme tryghed og velvære blandt borgere og hos de medarbejdere, der udfører et godt job. Som formand vil jeg også have fokus på, at alle skal høres. Borgerne skal inddrages gennem møder og seminarer og vi skal samarbejde med frivillige organisationer som bl.a. Ældresagen,” siger den nyvalgte formand for ældrerådet, Tonny Korndrup.

De 11 medlemmer af ældrerådet, som er blevet valgt ind for 1. januar 2018 – 31. december 2021 er:

Tonny Korndrup, formand (genvalgt)
Connie Hyldal, næstformand (genvalgt)
Alf Søhus (genvalgt)
Berit Schau (genvalgt)
Birgit A. Jørgensen (genvalgt)
Leif Jensen (genvalgt)
Sonja Bruus Petersson (genvalgt)
Sonja Mikkelsen (genvalgt)
Flemming Ehlert (nyvalgt)
Flemming Eversby (nyvalgt)
Niels Jørgensen (nyvalgt)

Medlemmerne vil tage på rundtur til plejecentre, genoptræningscentre og aktivitetscentre i Slagelse Kommune i starten af det nye år.

Fakta om ældrerådet:

  • Skal sikre at ældre bliver hørt
  • Er talerør for ALLE ældre
  • Er med til at udforme kommunens ældrepolitik
  • Er med til at udforme kommunens kostpolitik
  • Styrker samarbejdet med politikere og forvaltninger
  • Er partipolitisk neutral og uafhængig af alle organisationer
  • Behandler ikke sager om enkeltpersoner

Foto: Slagelse Kommune

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.