Motion, natur og historie (3) – Svenstrup Park

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Korsor.Info – Tredje artikel om motion, natur og historie fortæller om Svenstrup Park. Det var oprindeligt en bugt med småøer. Senere kom noret med Kongebroen. Derefter blev der placeret en losseplads – nu er der park og natur.

Dette er tredje del af tre artikler, som handler om forslag til løbe- eller gåture i Korsør. Denne artikel tager udgangspunkt i Svenstrup Park, der startede med at være en lavvandet bugt og senere et nor, der var afskåret fra Korsør Nor af vadestedet.

Bugten med småøer bliver til et nor med en kongebro

Lige uden for Korsørs bygrænse mod nordøst, ved landsbyen Svenstrup, ligger et stort grønt område, som har mere historie bag, end man skulle forvente. Nu er der gokart-bane og en stor park, men oprindeligt var her en lavvandet bugt.

Sognekort fra 1816. Korsør Nor er endnu ikke et nor, men en “strand”, og øerne er ikke landfaste endnu. Området med Svenstrup Park markeret med blåt. Bemærk “Kjældingehoved”-halvøen. (Kort: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering).

Ovenstående kort er et godt billede på, hvordan Korsør så ud, før folk flyttede til. Der var ikke et nor, men en bugt med småøer. Det var først efter inddæmningen af øerne Lilleø og Magleø, at der kom den smalle kanal, der skabte noret.

Bugten ved Svenstrup var et lille nor afskåret fra Korsør Nor af et vadested, der fulgte kysten mod Korsør. Adgangen til bugten var via “Kongebroen”, der havde det navn, da vadestedsvejen var en kongevej.

Det vil sige, at det kun var staten og militæret, der måtte bruge broen under enevældet. Det så lokalbefolkningen dog stort på, da det var den eneste reelle vej til Korsør nordpå.

Alt det ændrede sig i løbet af 1800-tallet.

Sognekort fra 1891. Inddæmningen er begyndt og Dyrehovedgård hedder nu Tårnborg, Noret er blevet til et nor, og området ved Svenstrup, markeret med blåt, er under afvanding. Bemærk, at jernbanen er kommet til. (Kort: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering).

Hvad udad tabes, skal indad vindes – øerne bliver landfaste

I sluningen af 1800-tallet kom der tryk på landvindingerne overalt i landet, påskyndet af krigen i 1864, hvor vi mistede Sønderjylland og dermed en femtedel af landets areal.

Under slagordene “Hvad udad tabes, skal indad vindes” opdyrkede man heden og inddæmmede fjorde som Lammefjorden.

I Korsør blev øerne landfaste, og området imellem til land, Tjæreby Fjord blev inddæmmet ved Frølunde Fed (som ophørte med at være fed andet ene ved navn) og “Nordre Inddæmning”, som området ved Svenstrup hed, blev drænet.

Der gik dog lang tid med at få området tørt, og jorden, som var gammel havbund, var ikke særlig frugtbar, så området henlå som græsningseng i lang tid.

I 1957 åbnedes motorvejen mellem Halsskov Færgehavn og Vemmelev. Den var ført over området, som således blev delt i to. I 1966 fik Vestsjællands Go-Kart Klub tilladelse til at bygge en bane på området. Det er den bane, med udvidelser af bane og lydvolde, som er dér i dag.

Da Korsør fik ny bro mellem bydelene, blev resterne placeret på “Korsør Fyldplads”, som blev oprettet i den gamle bugt, bag kart-banen.

Pladsen var et såkaldt “deponi”, eller en “losseplads” på jævnt dansk, som blev brugt til opbevaring af materialer og affald, som ikke var nedbrydelige, men heller ikke særligt forurenende. Det, der ligger der den dag i dag under jorden er, foruden bro-rester, flyveaske fra elproduktion, slam fra havneudvidelser og nedrivningsaffald.

Fyldpladsen blev nedlagt i 2009 og affaldet dækket af jord. Dette gjorde det muligt at oprette et rekreativt område med dyrehold.

Området i dag rummer park og natur på den gamle losseplads

Den rute, som jeg anbefaler, er på cirka 2,5 kilometer. Den går langs Korsør Nor og igennem “Rødhøjlund”, som er en lille lund, der grænser op til Svenstrup by. Man kan sagtens gå længere, hvis man er villig til at krydse parken et par gange.

Ruten på 2,5 kilometer. (Kort: Google Maps).

Et godt sted at parkere er ved Kart-banen, eller kør ud af Reskavej og fortsæt ad jordvejen.

Der masser af natur og gode udsigter, foruden dyr, som man med lidt held kan overtale til at lade sig klappe. Hvis man ikke ved det, ville man ikke gætte, at der var en losseplads hér.

Kællinghoved er en høj landtange, der skød ud i den nu drænede bugt. På toppen og ved “kysten” er der gravhøje. (Foto: Jesper Nielsen).
Jordbund ved Kællinghoved. Bemærk muslingeskallerne, som har været i jorden siden 1700-tallet. (Foto: Jesper Nielsen).
Udsigt over Korsør Nor fra toppen af parken. (Foto: Jesper Nielsen).
Der er dyrehold i parken i sommerhalvåret. (Foto: Jesper Nielsen).
Korsør Kart Klubs bane på den gamle havbund. (Foto: Jesper Nielsen).
Rødhøjlund ligger også på gammel havbund. Den har navn efter en lille gravhøj lige udenfor bebyggelserne i Svenstrup. (Foto: Jesper Nielsen).
Hér lå “Kongebroen”. Jordvolden har sikkert ligget der siden middelalderen.

Tilbage til: Forside for Motion, Natur og Historie i Korsør.

Øverst: Korsør Kart Klub. (Foto: Jesper Nielsen). JN/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.