Motion, natur og historie (2) – Halsskov Overdrev

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Korsor.Info – Anden artikel om motion, natur og historie fortæller om overdrevet, som nu ligger mellem Kruusesminde og Musholm Bugt Feriecenter. Det er hverdagshistorie tilbage fra stenalderen.

Dette er anden del af tre artikler, som handler om forslag til løbe- eller gåture i Korsør. Denne artikel tager udgangspunkt i overdrevet på Halsskov-halvøen. Det var oprindeligt et overdrev og dermed en slags udkantsområde med husdyr.

Et overdrev ligger langt fra landsbyen og passer sig selv

Ude på Halsskov-halvøen, helt ude ved vandet mod nord, ligger et naturområde, der har en del historie bag sig. Det er ikke historie med store armbevægelser, men derimod hverdagshistorie, helt tilbage fra stenalderen.

Hvad er et “overdrev”? Ordet betyder uopdyrket (“Ore”) landbrug (“drev”), og det er meget rammende. Opdyrket landbrug kræver en indsats at starte op; sten skal fjernes fra jorden, der skal graves grøfter, og det hele skal hegnes ind.

Derfor ligger det opdyrkede land tæt på gårdene eller landsbyen, hvor man ikke skal spilde kræfter med transport. Et overdrev er alt det, der ligger for langt væk, og som derfor aldrig bliver gjort til marker.

I stedet sætter man dyr derud, hvor de stort set kan gå og passe sig selv og spise det græs og de vækster, der kommer af sig selv. Dyrene kan eventuelt hentes ind sent på året til slagtning eller klipning, hvis det er får.

Det giver en helt særlig natur, hvor de højeste vækster bliver de planter, som dyrene ikke æder, tjørn, slåen, tidsler. I disse “øer” af krat kan der komme enkelte træer, men de er få og spredte.

Kruusesminde omlægger det første overdrev til marker

Halsskov Overdrev var engang hele Halsskov. Halvøen var før i tiden udpræget “marginaljord”, det vil sige sump, strandeng, sandet jord, i det hele taget forholdsvist urentabelt område. Desuden var det svært at komme derud.

Ikke alle vandområder var dæmmet ind: Der var en stor bugt ind fra Korsør Nor, og en fjord ind fra Halsskov Odde.

I de tidligste tider, før det hed Danmark, boede her stenalderfolk, hvilket man fik syn for, da man skulle anlægge den faste forbindelse over Storebælt, men i middelalderen var området forladt.

Nærmeste beboelse var omkring reformationen Stibjerg Huse, som dårligt kunne kaldes en landsby, og så Svenstrup og Frølunde længere inde i landet. Nærmeste kirke var helt ovre ved Tårnborg. Korsør var for besværlig at komme til.

Videnskabernes Selskabs kort fra 1772. Det nuværende Halsskov Overdrev er markeret med blåt. (Kort: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering).

Det var først i 1846, at den lokale skibsreder Jørgen Kruuse opførte “godset” Kruusesminde på området. Dermed blev et stort stykke land opdyrket og omlagt til marker i stedet for overdrev. Herunder det område, der i dag kaldes Halsskov Overdrev.

Området i dag er under udvikling tilbage som overdrev

Kommunen (Korsør) havde erhvervet området, men forpagtet det ud til opdyrkning. Efter kommunesammenlægningen blev det besluttet, at området mellem Kruusesminde og Musholm Bugt Feriecenter skulle lægges tilbage til overdrev.

Det er således et område, der er “hjulpet” tilbage til tidlige tider, og ikke et kontinuerligt overdrevsområde. De småsøer man ser, bortset fra den centrale mose, er udgravet. Desuden blev projektet først færdigt i 2014, så naturen på overdrevet er stadig under udvikling.

Omådet er dog rigtigt spændende, og udsigten over hele egnen alene er grund nok til at gå en tur på overdrevet.

En mulig rute rundt i omådet på cirka 3.7 kilometer. Ruten starter ved parkingspladsen på Musholmvej. (Kort: Google Maps).
Parkering med god plads og informationstavle. (Foto: Jesper Nielsen).
Stien fra parkeringspladsen mod stranden. (Foto: Jesper Nielsen).
“Oldenbjerg” hedder bakken i midten af området. Det er ét af de højeste steder på halvøen. (Foto: Jesper Nielsen).
Stranden ved Musholm Bugt en tidlig maj-morgen. (Foto: Jesper Nielsen).
Stien langs standen. På en varm dag er der dejligt køligt herude. (Foto: Jesper Nielsen).
Vildtet er vendt tilbage, og er efterhånden vandt til tilskuere. (Foto: Jesper Nielsen).
Udsigt fra Oldenbjerg ind mod Korsør. Der er placeret kraftige kiggerter på toppen af bakken. (Foto: Jesper Nielsen).
Stendige, der markerer grænsen til Kruusesmindes jorder. (Foto: Jesper Nielsen).

Tilbage til: Forside for Motion, Natur og Historie i Korsør.

Øverst: Stendiget ved grænsen til Kruusesmindes jorder. (Foto: Jesper Nielsen). JN/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.