Vand med ukendt indhold pumpes ud i Storebælt

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Læserbrev – »Millioner af liter godt dansk grundvand/drikkevand pumpes op og indgår i den såkaldte renseproces af det stærkt forurenede slam, hvorefter millioner af vand med ukendt indhold pumpes ud i Storebælt,« skriver Jesper Thomas Nielsen i et læserbrev.

Slagelse.News har modtaget følgende læserbrev fra Jesper Thomas Nielsen, Violvej 10 i Svenstrup i Korsør og Galleri-Jethoni.dk, Sorøvej 11 i Slagelse.

Mikroplastik og forurening med skadelige stoffer optages af blandt andet rejer og små fisk, der så igen spises af de større fisk, som vi mennesker så spiser! Havmiljøet er bare så vigtigt!

Natur, miljø og klima må fremadrettet komme forud for økonomi og arbejdspladser på alle niveauer!

For nylig kunne man i Sjællandske og Politikken læse Anne Bjergvangs læserbrev og svar fra RGS på Stignæs omhandlende såkaldt rensning af store mængder forurenet spildevand ved Stignæs her i Slagelse Kommune, som gudhjælpemig sejles ind fra blandt andet Norges mægtige industri.

Millioner af liter godt dansk grundvand/drikkevand pumpes op og indgår i den såkaldte renseproces af det stærkt forurenede slam, hvorefter millioner af vand med ukendt indhold pumpes ud i Storebælt, med blå flag strande, Natura-område, fiskeri og fødekæde og det hele! Jo, mennesket er en klog art, må man sige!

Hvis alt er så godt, som direktøren for RGS udtaler, hvorfor udføres processen så ikke i Norge, kan man spørge? Svaret er, at Norge har en langt strengere miljølovgivning med lavere tilladte grænseværdier end Danmark, og det skal vi have gjort noget ved!

Der tages godt nok stikprøver og egenkontrol på virksomheder. Det er ikke tilstrækkeligt! Der må indføres ekstern uvildig kontrol af alle, som udleder spildevand, både private og offentlige instanser.

Af og til opleves en utilsigtet stank i naturen omkring Holten (som RGS ligger ved siden af).

Jeg er meget enig i Anne Bjergvangs bekymring, da langtidspåvirkning af et så sårbart miljø kan få fatale konsekvenser ikke bare for fisk, men for hele fødekæden inklusive os mennesker. Hermed opfordres til politikeres og myndigheders aktion NU!

Øverst: Jesper Thomas Nielsen. (Privatfoto: Galleri-Jethoni.dk). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.