Studiedage 2022 bliver større og længere

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Slagelse.News – I år markeres studielivet i Slagelse igennem hele fire dage. Onsdag den 7. september bliver de nye studerende introduceret til Slagelse Midtby med et storslået studiestartevent. Byens butikker, cafeer, musikliv, fritidskonsulenter og bibliotek er alle gået sammen om eventet.

Studieby Slagelse er klar med et stort program for alle de studerende, som starter på en videregående uddannelse i Slagelse i september 2022. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Slagelses status som studieby er vokset

Slagelse By kan godt forvente liv i gaden, når der starter omkring 850 nye studerende på byens tre videregående uddannelser: Syddansk Universitet Slagelse, Professionshøjskolen Absalon og Zealand Erhvervsakademi. Dertil kommer, at jordemoderuddannelsen starter op for første gang på Campus Slagelse.

Den første og anden september 2022 er der introdage, og her byder Stu-dieby Slagelse på morgenkaffe på Campustorvet ved den nye stationstrappe. Sammen med kaffevognen og kommunens Studiebykonsulent står også de almene boligselskaber klar til at svare på spørgsmål og give gode råd.

»Vi håber selvfølgelig, at rigtigt mange vil slå vejen forbi det festlige torv, som vi planlægger at gøre rigtigt hyggeligt med flag og musik. Slagelses status som studieby er kun vokset de seneste mange år, og i år har vi også det største studiestartsprogram nogensinde klar,« siger Marie Mølle Gun-narsson, som er studiebykonsulent i Slagelse Kommune.

I år markeres studielivet i Slagelse igennem hele fire dage med forskellige aktiviteter. Onsdag den 7. september bliver de nye studerende traditionen tro introduceret til Slagelses bymidte med et storslået studiestartevent. Byens butikker, cafeer, musikliv, fritidskonsulenter, bibliotek og hvem der ellers har interesse i studerende er alle gået sammen om eventet. Først samles alle på Campustorvet, hvor borgmesteren holder tale.

Derefter kan de studerende vælge mellem hele seks temaruter gennem byen:

  • Grøn & Bæredygtig
  • Fest & Musik
  • Kultur & Street art
  • Shopping & Handel
  • Pokémon Go
  • Leg & Sport.

Alle ruter slutter i Anlægget, hvor Harboe har sponsoreret øl og vand og hvor Syddansk Universitet står for årets Studiebykonkurrence.

Festen fortsætter efter studiestarteventet

Onsdag aften har Musikhuset Jam-aften på Badeanstalten, hvor de stude-rende kan møde hinanden i festligere omgivelser. Torsdag den 8. september kan de gå forbi Slagelse Uddannelses- og Karrierefestival, SUK, hvor de har mulighed for at møde flere af kommunens mange virksomheder – og måske lande det første studiejob eller finde inspiration til en casevirksom-hed. Fredag den 9. og lørdag den 10. september kulminerer studiestartfesten så med musikfestivalen Sommerlyd, som har mere end 20 kunstnere på plakaten.

»Det har afgørende betydning, at de studerende får en god introduktion til Slagelse Kommune. Ikke blot som en god uddannelseskommune, men også som et sted med plads til at bo, arbejde og leve i – også efter endt uddannelse,« siger Christopher Trung, der er byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti, i en særskilt udtalelse til Slagelse News.

Inden Christopher Trung blev valgt ind i Slagelse Byråd, engagerede han sig i Slagelse Ungeråd, hvor han har været formand. Her arbejdede han sam-men med de andre rådsmedlemmer om at sikre bedre vilkår til unge og studerende i kommunen.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.