Slagelse Station forberedes til fremtiden

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Slagelse.News – Et større projekt medfører, at togtrafikken mellem Ringsted og Korsør indstilles fra den 23. juli kl. 20 til og den 1. august 2021.

I slutningen af juli går et større sporombygningsprojekt i gang på Slagelse Station. Formålet med ombygningen er både at øge komforten for passagererne på stationen og ruste strækningen gennem Slagelse til fremtidens togtrafik. Det skriver Banedanmark i en pressemeddelelse.

Både sporfornyelser og sporombygninger

Banedanmark gennemfører i disse år en omfattende opgradering af den travle togstrækning mellem København og Odense.

Formålet er at ruste strækningen til fremtidens togtrafik, og arbejdet består af sporfornyelser og sporombygninger flere steder på strækningen.

Det gælder blandt andet på Slagelse Station, hvor Banedanmark begynder et større sporombygningsprojekt i slutningen af juli.

Forberedelserne til arbejdet begyndte allerede sidste år, og denne sommer begynder hovedprojektet på stationen.

Stationen opgraderes og får bedre komfort

Opgraderingen af Slagelse Station vil øge komforten for passagererne på stationen, og samtidig sikre en mere fleksibel trafikafvikling, hvilket vil komme togpassagererne til gode i form af bedre punktlighed. siger:

»Opgraderingen af Slagelse Station er en vigtig del af arbejdet med at ruste den travle togstrækning mellem Ringsted og Odense til fremtidens togtrafik og hæve hastigheden mellem Ringsted og Odense,« siger projektdirektør Klaus S. Jørgensen og fortsætter:

»Når opgraderingen af Slagelse Station er færdig i 2022, kan passagererne se frem til bedre komfort på Slagelse Station, højere hastighed gennem stationen og en mere effektiv trafikafvikling med flere tog til tiden.«

Under det omfattende arbejde skal Banedanmark blandt andet fjerne en del af de gamle sporskifter og udskifte dem med nye, og flere steder skal skinner, sveller og fundamentet under sporet, sporkassen, også udskiftes.

Perronerne fornyes, og komforten på stationen øges med nye perrontag, som Banedanmark udfører for DSB.

Togbusser indsættes mellem Ringsted og Korsør

En del af de store sporarbejder kan ikke gennemføres, mens der kører tog. Det er derfor nødvendigt at indstille togtrafikken mellem Ringsted og Korsør fra fredag aften den 23. juli cirka kl. 20 til og med søndag den 1. august 2021.

DSB indsætter togbusser på strækningen mellem Ringsted og Korsør. Læs mere om: togbusser på DSB.dk.

Derudover vil der i perioden fra mandag den 2. august til og med søndag den 3. oktober være ændringer i togtrafikken på Sjælland. Det er derfor en god idé at planlægge rejsen på Rejseplanen.

Fakta om projektet:

  • Fjernelse af 37 sporskifter
  • Fjernelse af tre krydsningssporskifter
  • Etablering af 18 nye sporskifter
  • Ombygning af spor 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 8
  • Ny sporkasse på 6,63 km spor
  • Ballastudskiftning på ca. 1 km spor
  • Fornyelse af perronen med ny belægning og nye perrontag

Øverst: Slagelse Station. (Foto: Banedanmark). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.